Samfunn og demokrati - Institusjoner i endring

Samfunnsdebatten forandrer karakter. Velgerne er i bevegelse og viktige samfunnsinstitusjoner er i endring. Betyr det at demokratiet også er i ferd med å omformes? UiO, ISF og FAFO inviterer til spennende debatt og innlegg på Litteraturhuset.

Foto: Colourbox.com.

Samfunnsdebatten forandrer karakter. Velgerne er i bevegelse og viktige samfunnsinstitusjoner er i endring. Betyr det at demokratiet også er i ferd med å omformes? Universitetet i Oslo (UiO), Institutt for samfunnsforskning (ISF) og FAFO inviterer til spennende debatt og innlegg på Litteraturhuset.

Arrangementet markerer avslutningen på forskningsprosjektet Institusjonell endring i demokratiske samfunn, ledet av professor Fredrik Engelstad ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.

Innledning av professor Hanspeter Kriesi fra European University Institute i Firenze.

Les også intervju med Hanspeter Kriesi på våre nettsider: Likegyldige til demokratiet?

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 22. nov. 2017 11:18 - Sist endret 22. nov. 2017 11:18