Blir skandinaviske velferdstjenester svekket av markedsreformer?

Frokostseminar: Ny bok med sammenligning av velferdstjenester i Skandinavia.

Meld meg på

Velferdstjenester danner grunnlaget for velferdsstaten Norge. Men fordelingsspørsmålet mellom offentlig og kommersiell velferd skaper stor politisk splid. Hvordan dette fordeles mellom offentlige og kommersielle leverandører er ulikt mellom Norge, Sverige og Danmark – og ikke minst når det kommer til potensialet i de ideelle velferdsleverandørene.

Sveriges innføring av valgfrihet og betaling som følger brukeren, med mål om økt konkurranse mellom offentlige og private skoler, har særlig vakt internasjonal oppmerksomhet. Skandinavia fremstår ikke lenger som et enhetlig regime, men snarere et laboratorium for velferdsreformer.

Med utgangspunkt i den nye åpent tilgjengelige boken Promoting Active Citizenship. Markets and Choice in Scandinavian Welfare presenterer vi fersk forskning på feltet, og inviterer sentrale aktører til debatt.

Vi spør:

  • Hvordan styres velferdstjenestene i de skandinaviske landene?
  • Hvilke resultater har de ulike styringsvirkemidlene for sammensetningen av kommersielle, ideelle og offentlige aktører, og for brukernes opplevelse av tjenestene?
  • Kan vi fortsatt nå de skandinaviske velferdsmålene med økt brukervalg og markedsstyring?
  • Har vi noe å lære av utviklingen i Sverige og Danmark?

Du får høre:

  • Jo Saglie, bokredaktør og forsker ved ISF, gir en oversikt over boken
  • Karl Henrik Sivesind, bokredaktør og forsker ved ISF, presenterer funn fra boken
  • Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita
  • Linn Herning, daglig leder i alliansen For velferdsstaten
  • Inger Helene Venås, direktør for Virke ideell og frivillighet

Paneldiskusjonen ledes av ISF-forsker Håkon Solbu Trætteberg.

Tid: Torsdag 2. november kl. 09.00–10.30 (enkel frokost serveres fra kl. 08.30)
Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31

Seminaret er åpent for alle, men har begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist 31. oktober. Meld deg på i skjemaet under.

Boken er et resultat av prosjektet Utkontraktering av skandinaviske velferdssamfunn?, som er finansiert av Norges Forskningsråd.

Mer om boken:

Markedsmekanismer brukes på nye måter til å fremme utvikling i velferdsstaten i de skandinaviske landene. Likevel har man beholdt sentrale politiske mål om offentlig finansiering og styring av de grunnleggende tjenestene innen helse, sosial omsorg og utdanning, desentralisert styring, lik adgang til tjenester uavhengig av bakgrunn og betalingsevne, og tilpasning til brukernes individuelle behov og ønsker. Innovasjon for å bli bedre til å nå disse målene medfører store forskjeller mellom landene og tjenesteområdene.

Boken Promoting Active Citizenship. Markets and Choice in Scandinavian Welfare er basert på et integrert forskningsprosjekt som sammenligner mellom de skandinaviske landene; grunnskoler og eldreomsorg; og mellom offentlige, kommersielle og ideelle tjenesteleverandører. Det er flere nivåer som betraktes: nasjonale lover og reguleringer, styring på kommunalt nivå og i sykehjem og skoler, og brukernes tilfredshet og medvirkningsmuligheter.

De ideelle tjenesteyterne gir i størst grad valgmuligheter med et innhold som skiller seg fra det offentlige og kommersielle tilbudet. Når veksten fremmes med økonomiske insentiver, begrenses utviklingen av disse valgmulighetene.

Meld deg på frokostseminar 2. november kl. 09.00–10.30: Blir skandinaviske velferdstjenester svekket av markedsreformer?

* obligatorisk felt
Publisert 11. okt. 2017 11:23 - Sist endret 3. okt. 2019 13:16