Barns opplevelse av migrasjon

Universitetsforlaget og ISF inviterer til boklansering: Hvordan blir barns oppvekst og medborgerskap formet av migrasjon?

Meld meg på

Barns deltakelse i migrasjon er et lite belyst tema innen migrasjonsforskningen. På seminaret vil Hilde Lidén presentere sin nye bok: Barn og migrasjon – mobilitet og tilhørighet.

Boka formidler barns og foreldres historier om oppbrudd, reise, familieforpliktelser og møter med norsk hverdag og innvandringspolitikk. Dette gir grunnlag for å drøfte viktige temaer som familieforpliktelser, barneekteskap, menneskehandel, asylpolitikk, hverdagsintegrering.

Du får høre:

 • Hilde Lidén
  Lidén er forsker ved Institutt for samfunnsforskning der hun hovedsakelig har arbeidet med forskningsspørsmål angående migrasjon, nasjonale minoriteter, barns oppvekst, familiepolitikk, integrering og menneskerettigheter i et generasjonsperspektiv.
 • Annika Rabo
  Rabo er professor ved Sosialantropologisk institutt, Stockholm Universitet. Hun er ekspert på syriske flyktninger, familielovgivning, og har drevet med feltarbeid i Midt-Østen og i Sverige.
 • Vigdis Vevstad
  Vevstad er rådgiver i Sonconsult og gjesteforsker ved Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Hun er folkerettsjurist og har utgitt bøkene "Hva er en flyktning," «Utlendingsloven, kommentarutgave» (redaktør), «Utvikling av et felles europeisk asylsystem» og «Refugee Protection – A European Challenge».
 • Usman Ali Khan
  Khan er utdannet barnevernspedagog. Han har jobbet med enslige asylsøkende barn og vært i Hellas flere ganger i forbindelse med flyktningsituasjonen. Han har vært tilknyttet Noas som frivillig, og bidratt til deres kommende rapport om enslige asylsøkende barn og asylpolitikk.

Vi avslutter med en paneldebatt. Ordstyrer er Arnfinn H. Midtbøen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Vi diskuterer problemstillingene:

 • Integrering i et generasjonsperspektiv – segregering eller sosial mobilitet?

 • Norge har aktivt fremmet barnerettigheter internasjonalt – er vi i ferd med å endre status for menneskerettigheter på hjemmebane?

 • Hva slags kunnskap trenger aktuelle profesjoner mer av for å møte integreringsutfordringene?

Tid: Torsdag 28. september kl. 09.00–10.30 (enkel frokost serveres fra kl. 08.30)
Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo
Arrangører: Universitetsforlaget og Institutt for samfunnsforskning

Seminaret er åpent for alle, men har begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist 26. september. Meld deg på i skjemaet under.

Om boka

Lidéns bok belyser hvordan migrasjon former barns oppvekst og samfunnsdeltakelse og er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.

Boka har særlig relevans for de som trenger innsikt i livssituasjonen til migrantbarn og deres familier og som pensum for profesjonsutdanninger innen bl.a. sosialfag, lærerutdanning og helsefag.

Universitetsforlaget vil være til stede og selge boka.

Meld deg på frokostseminar 28. september kl. 09.00–10.30 hos Institutt for samfunnsforskning:

* må fylles ut
Publisert 12. sep. 2017 11:16 - Sist endret 3. okt. 2017 15:34