2017

Tidligere

Tid og sted: 6. des. 2017 12:30 - 16:00, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Halvdagsseminar 6. desember: Irregulær migrasjon til Norge og EU.

Tid og sted: 23. nov. 2017 18:00 - 21:00, Litteraturhuset

Samfunnsdebatten forandrer karakter. Velgerne er i bevegelse og viktige samfunnsinstitusjoner er i endring. Betyr det at demokratiet også er i ferd med å omformes? UiO, ISF og FAFO inviterer til spennende debatt og innlegg på Litteraturhuset.

Tid og sted: 22. nov. 2017 09:00 - 10:30, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Frokostseminar 22. november: Ny forskningsrapport kartlegger fakta, fallgruver og ubesvarte spørsmål om lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing.

Tid og sted: 2. nov. 2017 09:00 - 10:30, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo

Frokostseminar: Ny bok med sammenligning av velferdstjenester i Skandinavia.

Tid og sted: 28. sep. 2017 09:00 - 10:30, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31

Universitetsforlaget og ISF inviterer til boklansering: Hvordan blir barns oppvekst og medborgerskap formet av migrasjon?

Skjermdump fra Facebook-siden for "Stricter asylum regulations in Norway", ved Justis- og beredskapsdepartementet.
Tid: 31. aug. 2017 08:30 - 10:00

Norske myndigheters bruk av sosiale medier for å informere potensielle asylsøkere

Tid og sted: 23. aug. 2017 15:30 - 23:00, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31

Institutt for samfunnsforskning holder sitt årlige sensommertreff 23. august.

Tid og sted: 14. aug. 2017 - 18. aug. 2017, Arendal
Fra en ankomstsal på en flyplass, bildet som viser mennesker som beveger seg sett fra fugleperspektiv
Tid og sted: 22. mai 2017 12:30 - 15:00, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo
Tid og sted: 24. jan. 2017 18:00 - 20:00, Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo
Tid og sted: 27. mai 2016 06:00 - 08:00, Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo
Tid og sted: 4. mars 2016 12:00 - 14:00, ISF, Munthes gate 31, møterom 2. etasje
Tid og sted: 19. nov. 2014 08:00 - 14:00, Litteraturhuset

19. november avsluttes prosjektet "Status for ytringsfriheten i Norge- Fritt Ords monitorprosjekt" med en heldagskonferanse på Litteraturhuset. Forskerne presenterer kapitler fra hovedrapporten, og oppsummerer funnene fra prosjektet, som har pågått siden høsten 2013.