Nettsider med emneord «Valg og demokrati» - Side 4

Foto: Colourbox.com.
Publisert 10. okt. 2016 15:41
Publisert 9. apr. 2015 08:46
bilde av journalister og byråkrater
Publisert 2. sep. 2014 15:53

Hvordan virker mediepress og mediedekning inn på praksiser, rutiner og prioriteringer i sentralforvaltningen (departementer og direktorater)?

Illustrasjon: Colourbox.com
Publisert 1. apr. 2014 12:35

– kvinner i lokalpolitikk

Publisert 14. jan. 2014 11:22

Elite unity and elite/mass correspondence or widended gaps?

Publisert 20. feb. 2013 15:40
Publisert 19. des. 2012 11:14

En sammenlignende studie av samtingsvalgene i Sverige og Norge 2013.

Publisert 28. juni 2010 15:00
Publisert 24. juni 2008 15:18