Nettsider med emneord «Valg og demokrati» - Side 3

Signe Bock Segaard og Jo Saglie
Publisert 25. okt. 2018 14:06

Den ISF-ledede Lokalvalgundersøkelsen får penger til seks nye år.

Nytt ISF-tilskudd: Vibeke Wøien Hansen starter i full stilling i slutten av mars.
Publisert 24. okt. 2019 09:14

Vår nye forsker er statsviter med interesse for frivillige organisasjoner, politiske partier og lovgivende politikk.

Publisert 14. des. 2016 10:37
bilde av journalister og byråkrater
Publisert 2. sep. 2014 15:53

Hvordan virker mediepress og mediedekning inn på praksiser, rutiner og prioriteringer i sentralforvaltningen (departementer og direktorater)?

Publisert 19. des. 2012 11:14

En sammenlignende studie av samtingsvalgene i Sverige og Norge 2013.

Publisert 20. feb. 2013 15:40
Jo Saglie med boka Makt og opposisjon
Publisert 25. apr. 2019 14:20

Ny bok drøfter de politiske partienes rolle i det norske demokratiet.

Bilde av Stortinget
Publisert 12. aug. 2019 07:34

Hvilke saker bryr velgerne seg mest om, og hvordan beveger de seg mellom partiene? I dag kommer boken med de endelige tallene og analysene av forrige valg.

Publisert 27. apr. 2021 09:49
Foto: Colourbox.com.
Publisert 10. okt. 2016 15:41
Publisert 24. juni 2008 15:18
Publisert 27. sep. 2019 15:39

Paraplyprosjektet NORPOL er en samling av forskerinitierte delprosjekter, som alle skal bidra til å belyse om det norske samfunnet polariseres – og i så fall hvordan.

Publisert 25. mars 2020 20:33

Lavere oppslutning blant kvinnelige velgere var en viktig årsak til Aps tilbakegang ved valget i fjor. Hos «mannspartiet» FrP økte kvinneandelen i velgermassen.

Publisert 8. des. 2020 23:57

Samfunnet er avhengig av tillit mellom mennesker og myndigheter for å kunne håndtere koronakrisa. Hvordan kommuniserer helsemyndighetene, hvilken rolle spiller sosiale medier og hvordan påvirker dette befolkningens. 

Publisert 28. juni 2010 15:00
bilde av mann i valglokale
Publisert 3. juni 2019 10:13
Publisert 31. mai 2017 11:35
Publisert 23. okt. 2017 12:05
bilde av politikere og en sky med sosiale medier
Publisert 9. juli 2018 09:34

Konsekvenser for deltagelse og demokrati.

Publisert 15. mai 2017 10:04
Bilde av Johannes Bergh med sitat fra artikkelen
Publisert 7. okt. 2020 09:31

En ny bok oppsummerer utviklingen i norsk politikk de siste 75 årene – sett både med forskerblikk og fra politikernes eget perspektiv.