Nettsider med emneord «Valg og demokrati»

Skjermdump fra Zoom
Publisert 14. des. 2020 12:34

Kronprins Haakon inviterte tre ISF-forskere til en diskusjon om ytringsfrihet, politisk polarisering og integrering. Her er tre hovedpoenger fra samtalen.

Publisert 8. des. 2020 23:57

Samfunnet er avhengig av tillit mellom mennesker og myndigheter for å kunne håndtere koronakrisa. Hvordan kommuniserer helsemyndighetene, hvilken rolle spiller sosiale medier og hvordan påvirker dette befolkningens. 

Bilde av Johannes Bergh med sitat fra artikkelen
Publisert 7. okt. 2020 09:31

En ny bok oppsummerer utviklingen i norsk politikk de siste 75 årene – sett både med forskerblikk og fra politikernes eget perspektiv.

Publisert 17. sep. 2020 15:18

Hør forskere og sentrale politikere diskutere hvordan norsk politikk har utviklet seg siden krigen. 

Bilde av Signe Bock Segaard med sitat
Publisert 14. sep. 2020 21:43

Ny ISF-rapport analyserer utviklingen i politisk tillit og politisk deltakelse i Norge, blant annet med blikk på forskjeller mellom ulike sosiale og geografiske grupper.

Publisert 14. sep. 2020 09:46

Endringer i lokalpartiene og virkninger for lokaldemokratiet.

Illustrasjonsbilde
Publisert 17. aug. 2020 12:30

Har de siste årenes polariserte debatter, netthets og fokus på falske nyheter gjort at folk har endret syn på ytrinfrihetens grenser? Hvor fri er forskingen og vitenskapen i vår tid, og hvilken tiltro har folk til informasjon i dagens globale medielandskap? 

Publisert 17. apr. 2020 12:28

Valgdeltakelsen og antallet medlemskap i partier og organisasjoner er fortsatt høyere blant unge enn i tiden før 2011. Blir dagens ungdommer mer politisk engasjerte enn foreldregenerasjonen?

Publisert 25. mars 2020 20:33

Lavere oppslutning blant kvinnelige velgere var en viktig årsak til Aps tilbakegang ved valget i fjor. Hos «mannspartiet» FrP økte kvinneandelen i velgermassen.

Publisert 24. jan. 2020 07:53
Publisert 23. jan. 2020 14:49
Publisert 16. jan. 2020 15:33

Internasjonal bok presenterer ny forskning om stemmerett for 16-åringer. Bør vi senke stemmerettsalderen i Norge?

Bilde av forskerne til prosjektet FREXO. Fra venstre: Marjan Nadim, Audun Fladmoe, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Karoline Andrea Ihlebæk, Tine Ustad Figenschou, Kristoffer Holt og Anders Ravik Jupskås.
Publisert 1. nov. 2019 11:04

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan grupper på ytre høyre fløy i politikken produserer og sprer innhold på nett, og hvilken påvirkning dette har på samfunnet.

Nytt ISF-tilskudd: Vibeke Wøien Hansen starter i full stilling i slutten av mars.
Publisert 24. okt. 2019 09:14

Vår nye forsker er statsviter med interesse for frivillige organisasjoner, politiske partier og lovgivende politikk.

Mann sitter på en stol med en brennende avis i hendene.
Publisert 14. okt. 2019 12:44

Far right politics online and societal resilience (FREXO).

Publisert 11. okt. 2019 12:32
Publisert 27. sep. 2019 15:39

Paraplyprosjektet NORPOL er en samling av forskerinitierte delprosjekter, som alle skal bidra til å belyse om det norske samfunnet polariseres – og i så fall hvordan.

Skjermdumper fra videoene
Publisert 18. sep. 2019 20:19

De endelige analysene av stortingsvalget 2017 er klare. Her er fem korte videoer med noen av hovedfunnene.

Bilde av Stortinget
Publisert 12. aug. 2019 07:34

Hvilke saker bryr velgerne seg mest om, og hvordan beveger de seg mellom partiene? I dag kommer boken med de endelige tallene og analysene av forrige valg.

bilde av mann i valglokale
Publisert 3. juni 2019 10:13
bilde av menneskemasse
Publisert 22. mai 2019 13:47
bilde av stortingsbygningen
Publisert 22. mai 2019 11:33

Hva skjedde egentlig ved stortingsvalget 2017? Våre valgforskere presenterer analysen, journalist Harald Stanghelle leder paneldiskusjonen før partilederdebatten mandag 12. august på Arendalsuka.

Jo Saglie med boka Makt og opposisjon
Publisert 25. apr. 2019 14:20

Ny bok drøfter de politiske partienes rolle i det norske demokratiet.

bilde av roser og lykt foran fontene på Youngstorget
Publisert 29. mars 2019 14:18

Politikere og media påvirker reaksjonene etter terrorangrep, viser Øyvind Bugge Solheim i sin doktoravhandling. Etter 22. juli økte folks tillit til innvandrere, og etter Charlie Hebdo-angrepene økte motstanden mot innvandring kun utenfor Frankrike.

bilde av mann i valglokale
Publisert 28. mars 2019 10:33