Nettsider med emneord «Sivilsamfunn»

Publisert 27. apr. 2020 13:05

De frivillige organisasjonene taper over seks milliarder kroner og en rekke organisasjoner har redusert drift, viser ny undersøkelse.

Røde kors
Publisert 28. feb. 2020 08:14

Frivilligheten spiller en viktig rolle i norsk beredskap. Et nytt forskningsprosjekt skal blant annet undersøke hvordan man kan motivere frivillige til fortsatt beredskapsinnsats. 

Gruppe av jenter folder hendene og ber.
Publisert 19. feb. 2020 12:21

Hvordan kan kommunen legge til rette for at Oslos innbyggere kan ivareta sin tro eller sitt livssyn? I dette prosjektet gjennomfører vi en undersøkelse om hvilke forventninger innbyggerne har til offentlige instansers tilrettelegging for tros- og livssynsrelaterte tjenester og aktiviteter ved opphold på sykehjem, i offentlig skole og på andre områder.

Frivillige plukker søppel.
Publisert 19. feb. 2020 10:57

En undersøkelse om erfaringer fra frivillig sektor i Oslo om kommunens rolle som støttespiller og tilrettelegger for frivillig arbeid. 

Forside fra brosjyre med hovedfunn
Publisert 5. feb. 2020 08:29

To nye rapporter kartlegger utviklingstrender i norsk frivillighet og økonomien i frivillig sektor.

Illustrasjon med ordfører, frivillig arbeider og politikvinne
Publisert 28. jan. 2020 21:05

Flere kommuner kan ta grep for å forbedre beredskapssamarbeidet med politiet og de frivillige, viser ny rapport. 

Brosjyreforside
Publisert 14. jan. 2020 08:00

Ny brosjyre oppsummerer forskningsrapporten vår om frivillige arbeidere ved offentlige kulturinstitusjoner.

Brosjyreforside
Publisert 8. jan. 2020 14:31

Hvor mye frivillig arbeid du gjør, samt hvilke typer organisasjoner du arbeider for, henger sammen med sosial status og klasse, viser ny studie.

Illustrasjoner
Publisert 19. des. 2019 13:42

Hvilken rolle spiller frivilligheten i kommunene og for den lokale beredskapen? Velkommen til lansering av to nye rapporter.

Daniel Arnesen
Publisert 8. nov. 2019 14:03

Det er blitt mer mangfold i organisasjonskanalen, men de store og etablerte organisasjonene dominerer likevel på viktige politiske arenaer, viser doktoravhandlingen til Daniel Arnesen.

Bilde av forskerne til prosjektet FREXO. Fra venstre: Marjan Nadim, Audun Fladmoe, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Karoline Andrea Ihlebæk, Tine Ustad Figenschou, Kristoffer Holt og Anders Ravik Jupskås.
Publisert 1. nov. 2019 11:04

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan grupper på ytre høyre fløy i politikken produserer og sprer innhold på nett, og hvilken påvirkning dette har på samfunnet.

Nytt ISF-tilskudd: Vibeke Wøien Hansen starter i full stilling i slutten av mars.
Publisert 24. okt. 2019 09:14

Vår nye forsker er statsviter med interesse for frivillige organisasjoner, politiske partier og lovgivende politikk.

Bernard Enjolras og Karl Henrik Sivesind
Publisert 15. okt. 2019 16:08

Et bredt tematisk og geografisk nedslagsfelt skal gi nye innsikter når to forskere fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor redigerer ny bokserie hos internasjonalt prestisjeforlag.

Publisert 11. okt. 2019 12:32
Publisert 27. sep. 2019 15:39

Paraplyprosjektet NORPOL er en samling av forskerinitierte delprosjekter, som alle skal bidra til å belyse om det norske samfunnet polariseres – og i så fall hvordan.

Bilde av Bernard Enjolras
Publisert 15. aug. 2019 13:49

Hør ledende nordiske forskere diskutere dagens og fremtidens frivillighet og sivilsamfunn i Norden.

Publisert 23. mai 2019 08:43

Den europeiske frivilligheten er under press. Her er fire av de største utfordringene som kontinentets frivillige organisasjoner står overfor.  

Publisert 26. mars 2019 12:59

Godt koordinert samarbeid med frivillige aktører er ofte nødvendig for å håndtere akutte hendelser som flom, skogbrann eller søk etter savnede personer. Forskningsprosjektet studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark.

bilde av to ildsjeler
Publisert 31. jan. 2019 09:31

En ny rapport tar for seg de som utgjør frivillighetens grunnfjell – de som gjør mest frivillig arbeid donerer også mest penger, selv når man tar hensyn til inntekt.

mennesker som går over fotgjengerfelt
Publisert 21. nov. 2018 14:54

Frivillige organisasjoner i møte med individualisering, globalisering og kommersialisering er tema i ny bok. – Her kan norsk frivillighet også hente lærdom, sier vår senterleder Bernard Enjolras.

Publisert 7. nov. 2018 15:12

Stikk i strid med nedgangen i frivillig innsats som har blitt påvist en rekke steder, holder det frivillige engasjementet seg høyt og stabilt i de skandinaviske landene. En ny bok tar for seg særtrekkene ved skandinavisk frivillighet.

bilde av politikere og en sky med sosiale medier
Publisert 9. juli 2018 09:34

Konsekvenser for deltagelse og demokrati.

kvinne som planter tre
Publisert 6. juli 2018 10:49

Arendalsuka, 14. august: Frivilligheten skaper milliardverdier for Norge, men det frivillige engasjementet er i endring. Hvor går veien videre?