Nettsider med emneord «Sivilsamfunn»

lllustrasjon med ulike typer frivillige
Publisert 24. nov. 2020 07:36

Organisasjoner som driver med idrett og kultur fikk mesteparten av midlene fra regjeringens krisepakker for frivillighet og idrett, i tråd med myndighetens mål.

Illustrasjon av frivillige mennesker
Publisert 3. sep. 2020 23:09

Ny rapport kartlegger status, utfordringer og muligheter for det frivillige arbeidet som spiller en viktig rolle for blant annet idrett, kulturliv, eldreomsorg og boligsameier i hovedstaden. 

Illustrasjonsbilde
Publisert 17. aug. 2020 12:30

Har de siste årenes polariserte debatter, netthets og fokus på falske nyheter gjort at folk har endret syn på ytrinfrihetens grenser? Hvor fri er forskingen og vitenskapen i vår tid, og hvilken tiltro har folk til informasjon i dagens globale medielandskap? 

Publisert 29. juni 2020 11:53

Voluntary organizations in local emergency management

Good coordinated cooperation with voluntary actors is often needed to deal with emergency events such as floods, forest fires or searching for missing persons. The research project studies the role of voluntary actors in local emergency response and rescue work in Norway and Denmark.

Publisert 19. juni 2020 13:19
Publisert 15. juni 2020 15:24
Publisert 15. juni 2020 14:43

Endringer i organisasjonsstruktur og sosial ulikhet i styring og ledelse. Dette prosjektet er en del av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 27. apr. 2020 13:05

De frivillige organisasjonene taper over seks milliarder kroner og en rekke organisasjoner har redusert drift, viser ny undersøkelse.

Røde kors
Publisert 28. feb. 2020 08:14

Frivilligheten spiller en viktig rolle i norsk beredskap. Et nytt forskningsprosjekt skal blant annet undersøke hvordan man kan motivere frivillige til fortsatt beredskapsinnsats. 

Gruppe av jenter folder hendene og ber.
Publisert 19. feb. 2020 12:21

Hvordan kan kommunen legge til rette for at Oslos innbyggere kan ivareta sin tro eller sitt livssyn? I dette prosjektet gjennomfører vi en undersøkelse om hvilke forventninger innbyggerne har til offentlige instansers tilrettelegging for tros- og livssynsrelaterte tjenester og aktiviteter ved opphold på sykehjem, i offentlig skole og på andre områder.

Frivillige plukker søppel.
Publisert 19. feb. 2020 10:57

En undersøkelse om erfaringer fra frivillig sektor i Oslo om kommunens rolle som støttespiller og tilrettelegger for frivillig arbeid. 

Forside fra brosjyre med hovedfunn
Publisert 5. feb. 2020 08:29

To nye rapporter kartlegger utviklingstrender i norsk frivillighet og økonomien i frivillig sektor.

Illustrasjon med ordfører, frivillig arbeider og politikvinne
Publisert 28. jan. 2020 21:05

Flere kommuner kan ta grep for å forbedre beredskapssamarbeidet med politiet og de frivillige, viser ny rapport. 

Brosjyreforside
Publisert 14. jan. 2020 08:00

Brosjyren oppsummerer forskningsrapporten vår om frivillige arbeidere ved offentlige kulturinstitusjoner. Hvem er de kulturfrivillige?

Brosjyreforside
Publisert 8. jan. 2020 14:31

Hvor mye frivillig arbeid du gjør, samt hvilke typer organisasjoner du arbeider for, henger sammen med sosial status og klasse, viser ny studie.

Illustrasjoner
Publisert 19. des. 2019 13:42

Hvilken rolle spiller frivilligheten i kommunene og for den lokale beredskapen? Velkommen til lansering av to nye rapporter.

Daniel Arnesen
Publisert 8. nov. 2019 14:03

Det er blitt mer mangfold i organisasjonskanalen, men de store og etablerte organisasjonene dominerer likevel på viktige politiske arenaer, viser doktoravhandlingen til Daniel Arnesen.

Bilde av forskerne til prosjektet FREXO. Fra venstre: Marjan Nadim, Audun Fladmoe, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Karoline Andrea Ihlebæk, Tine Ustad Figenschou, Kristoffer Holt og Anders Ravik Jupskås.
Publisert 1. nov. 2019 11:04

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan grupper på ytre høyre fløy i politikken produserer og sprer innhold på nett, og hvilken påvirkning dette har på samfunnet.

Nytt ISF-tilskudd: Vibeke Wøien Hansen starter i full stilling i slutten av mars.
Publisert 24. okt. 2019 09:14

Vår nye forsker er statsviter med interesse for frivillige organisasjoner, politiske partier og lovgivende politikk.

Bernard Enjolras og Karl Henrik Sivesind
Publisert 15. okt. 2019 16:08

Et bredt tematisk og geografisk nedslagsfelt skal gi nye innsikter når to forskere fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor redigerer ny bokserie hos internasjonalt prestisjeforlag.

Mann sitter på en stol med en brennende avis i hendene.
Publisert 14. okt. 2019 12:44

Far right politics online and societal resilience (FREXO).

Publisert 11. okt. 2019 12:32