Nettsider med emneord «Sivilsamfunn»

Publisert 11. mai 2021 11:16

En historisk og komparativ undersøkelse

Barn spiller fortball
Publisert 6. mai 2021 15:01

Prosjektet (ICYVOL) undersøker faktorene som utover individuelle og familieressurser genererer ulikheter knyttet til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Dette prosjektet er en del av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 30. apr. 2021 11:38
Publisert 27. apr. 2021 09:49
Frivillige som planter et tre
Publisert 15. apr. 2021 08:26

Innvandrerbefolkningen deltar mindre i frivillig arbeid enn majoritetsbefolkningen. Økonomi, norskkunnskaper, uklare forventninger og lite kunnskap om dugnadskultur er noen av barrierene for deltakelse.

Bilde av Daniel Arnesen med sitat fra artikkelen
Publisert 23. mars 2021 19:50

Ny rapport kartlegger hvordan koronakrisen har rammet norsk frivillighet og hva frivillighetens samfunnsbidrag under pandemien har vært.

Publisert 23. mars 2021 13:26

Hvordan har den frivillige innsatsen vært under koronapandemien?  

Illustrasjon med frivillig som har handlet for eldre dame
Publisert 11. mars 2021 17:12

Rapportlansering: Hva har vært frivillighetens samfunnsbidrag under pandemien og hvordan har koronakrisen rammet de frivillige organisasjonene?

Frivillige fra Røde Kors
Publisert 19. feb. 2021 08:49
Bilde av Daniel Arnesen med sitat fra artikkelen
Publisert 16. feb. 2021 20:44

Foreldrenes økonomiske og sosiale bakgrunn har en klar påvirkning på om barn og unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter som idrett, korps og speider, viser en ny rapport.

Illustrasjon av barn som driver med ulike aktiviteter
Publisert 8. feb. 2021 13:42

Rapportlansering: To nye rapporter ser på sosiale forskjeller i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, og hva som kan gjøres for å gi alle muligheten til å være med.

lllustrasjon med ulike typer frivillige
Publisert 24. nov. 2020 07:36

Organisasjoner som driver med idrett og kultur fikk mesteparten av midlene fra regjeringens krisepakker for frivillighet og idrett, i tråd med myndighetens mål.

Illustrasjon av frivillige mennesker
Publisert 3. sep. 2020 23:09

Ny rapport kartlegger status, utfordringer og muligheter for det frivillige arbeidet som spiller en viktig rolle for blant annet idrett, kulturliv, eldreomsorg og boligsameier i hovedstaden. 

Illustrasjonsbilde
Publisert 17. aug. 2020 12:30

Har de siste årenes polariserte debatter, netthets og fokus på falske nyheter gjort at folk har endret syn på ytrinfrihetens grenser? Hvor fri er forskingen og vitenskapen i vår tid, og hvilken tiltro har folk til informasjon i dagens globale medielandskap? 

Publisert 29. juni 2020 11:53

Voluntary organizations in local emergency management

Good coordinated cooperation with voluntary actors is often needed to deal with emergency events such as floods, forest fires or searching for missing persons. The research project studies the role of voluntary actors in local emergency response and rescue work in Norway and Denmark.

Publisert 19. juni 2020 13:19
Publisert 15. juni 2020 15:24
Publisert 15. juni 2020 14:43

Endringer i organisasjonsstruktur og sosial ulikhet i styring og ledelse. Dette prosjektet er en del av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 27. apr. 2020 13:05

De frivillige organisasjonene taper over seks milliarder kroner og en rekke organisasjoner har redusert drift, viser ny undersøkelse.

Røde kors
Publisert 28. feb. 2020 08:14

Frivilligheten spiller en viktig rolle i norsk beredskap. Et nytt forskningsprosjekt skal blant annet undersøke hvordan man kan motivere frivillige til fortsatt beredskapsinnsats. 

Gruppe av jenter folder hendene og ber.
Publisert 19. feb. 2020 12:21

Hvordan kan kommunen legge til rette for at Oslos innbyggere kan ivareta sin tro eller sitt livssyn? I dette prosjektet gjennomfører vi en undersøkelse om hvilke forventninger innbyggerne har til offentlige instansers tilrettelegging for tros- og livssynsrelaterte tjenester og aktiviteter ved opphold på sykehjem, i offentlig skole og på andre områder.