Nettsider med emneord «Migrasjon»

essica Schultz, Helene Wessmann, Hilde Lidén og Erlend Paasche
Publisert 10. sep. 2020 18:14

Hvordan forstås sårbarhetsbegrepet i norsk og internasjonal flyktningpolitikk og hvilke konsekvenser får det i praksis, spør et nytt EU-finansiert forskningsprosjekt hvor ISF deltar.

Skipsverft
Publisert 11. aug. 2020 12:49

Endrede arbeidskraftstrategier i et globalisert marked.

Publisert 19. juni 2020 13:19
Publisert 17. juni 2020 10:05

Integreringsbarometeret er Norges største undersøkelse om innvandring, integrering og mangfold. Her er fire korte videoer med noen av hovedfunnene.

Publisert 11. juni 2020 05:08

Les om funnene fra Integreringsbarometeret, Norges største spørreundersøkelse om innvandring, integrering og mangfold.

Publisert 18. mars 2020 13:03
Bilde av Erlend Paasche
Publisert 6. mars 2020 12:02

Migrasjonen er i en brytningstid, mener vår nye kollega, som vil kombinere internasjonale og nasjonale perspektiver i forskningen sin.

Mor og barn på flukt i Bangladesh
Publisert 4. feb. 2020 10:15

Hvordan blir flyktningers sårbarhet forstått, vurdert, formet og skapt gjennom lovverket?

Publisert 19. des. 2019 09:18

Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis

Rapportforside
Publisert 12. nov. 2019 20:57

ISF-forskere har undersøkt hvordan barna til arbeidsinnvandrerne fra 1960- og 1970-tallet gjør det i utdanning og i arbeidsliv. Her er hovedfunnene fra prosjektet.

Kart over Hellas og Tyrkia med stopptegn over
Publisert 8. okt. 2019 15:33

Et økende antall migranter har kommet fra Tyrkia til Hellas de siste månedene. Hva er konsekvensene for Europa, Norge og for de som kommer? Har migrasjonsavtalen mellom EU og Tyrkia sluttet å virke?

Publisert 27. sep. 2019 15:39

Paraplyprosjektet NORPOL er en samling av forskerinitierte delprosjekter, som alle skal bidra til å belyse om det norske samfunnet polariseres – og i så fall hvordan.

Bilde som illustrerer en kvinnelig og mannlig renholder
Publisert 10. juli 2019 11:42

Renholdsyrket har gått fra å være kvinnedominert i retning mer kjønnsbalansert ved hjelp av arbeidsomme innvandrermenn. Det viser ny, internasjonalt publisert forskning.

verdenskart med illustrasjon med ulike jobbsøkere
Publisert 4. juli 2019 10:50

Ikke-hvite jobbsøkere blir sjeldnere innkalt til jobbintervju i Sverige og Frankrike enn i Norge og USA, viser en ny studie som blant annet ISF-forsker Arnfinn H. Midtbøen står bak.

Rapportforside
Publisert 20. juni 2019 07:43

For migranter som vurderer å reise til Norge er familie og bekjente viktigere informasjonskilder enn norske myndigheters informasjonskampanjer på sosiale medier, viser ny rapport fra ISF.

Rapportforside
Publisert 6. juni 2019 07:17

Ny norsk asylpraksis påvirker innvandreres integrering og livskvalitet, viser ISF-rapporten Losing the Right to Stay.

Bilde av forsker Marte Mangset
Publisert 29. mai 2019 11:24

ISFs nye forsker er spesialist på ulikhet, mangfold og kunnskap.

Publisert 22. mai 2019 12:47

Rapportlansering: Hvordan påvirkes livskvalitet, helse og integrasjon når flyktninger og andre migranter får beskjed om at de står i fare for å miste oppholdstillatelsen?

Flyktninger og kart
Publisert 11. apr. 2019 12:50

Seminar at the Institute for Social Reseach, May 8th 2019, hosted by The Nordic Institute for Migration 

Publisert 11. feb. 2019 06:51

Mer enn én av fem LHBT-personer sier at de er blitt utsatt for hatytringer det siste året, mens 15 prosent har blitt utsatt for konkrete trusler, viser en ny ISF-undersøkelse.

bilde av to unge menn som går nedover en gang
Publisert 29. jan. 2019 11:16

En studie av tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktninger.

Bilde av bygningsarbeidere sett ovenfra
Publisert 5. des. 2018 14:00

Arbeidsinnvandrere i EU og tilgang til sosiale rettigheter.

Publisert 31. okt. 2018 14:53

Velkommen til seminar 5. desember: Asyl i Europa – kontroll, rettigheter og samarbeid. Vi setter fokus på migrasjonsruten fra Marokko til Spania og aktuell asylpolitikk.