Nettsider med emneord «Migrasjon»

Mange mennesker
Publisert 26. jan. 2021 14:11

Prosjektets formål er å gi kunnskap om sammenhengen mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter.

Publisert 13. jan. 2021 08:50
Skjermdump fra Zoom
Publisert 14. des. 2020 12:34

Kronprins Haakon inviterte tre ISF-forskere til en diskusjon om ytringsfrihet, politisk polarisering og integrering. Her er tre hovedpoenger fra samtalen.

Publisert 11. des. 2020 08:49

Oslofolk har et mer positivt syn på innvandring og integrering enn befolkningen i resten av landet, viser ny rapport.

Publisert 28. okt. 2020 10:44

Retur av avviste asylsøkere er sentralt i EUs forslag til ny migrasjonspakt, sier ISF-forsker Erlend Paasche. Derfor ble han hentet inn av EU-kommisjonen for å fortelle om forskningen sin på feltet.

Kart over Hellas og Tyrkia med stopptegn over
Publisert 21. okt. 2020 13:27

Et økende antall migranter har kommet fra Tyrkia til Hellas de siste månedene. Hva er konsekvensene for Europa, Norge og for de som kommer? Har migrasjonsavtalen mellom EU og Tyrkia sluttet å virke?

Publisert 14. okt. 2020 10:20

Norge faller ut av topp ti i en internasjonal oversikt over integreringspolitikk – men tallene måler ikke hvor godt integrert innvandrerne i Norge faktisk er, understreker ISF-forsker.

Publisert 6. okt. 2020 10:49

Lanseringswebinar: Nye tall kartlegger hvor Norge står på integreringsfeltet sammenlignet med 51 andre land.

essica Schultz, Helene Wessmann, Hilde Lidén og Erlend Paasche
Publisert 10. sep. 2020 18:14

Hvordan forstås sårbarhetsbegrepet i norsk og internasjonal flyktningpolitikk og hvilke konsekvenser får det i praksis, spør et nytt EU-finansiert forskningsprosjekt hvor ISF deltar.

Skipsverft
Publisert 11. aug. 2020 12:49

Endrede arbeidskraftstrategier i et globalisert marked.

Publisert 19. juni 2020 13:19
Publisert 17. juni 2020 10:05

Integreringsbarometeret er Norges største undersøkelse om innvandring, integrering og mangfold. Her er fire korte videoer med noen av hovedfunnene.

Publisert 11. juni 2020 05:08

Les om funnene fra Integreringsbarometeret, Norges største spørreundersøkelse om innvandring, integrering og mangfold.

Publisert 18. mars 2020 13:03
Bilde av Erlend Paasche
Publisert 6. mars 2020 12:02

Migrasjonen er i en brytningstid, mener vår nye kollega, som vil kombinere internasjonale og nasjonale perspektiver i forskningen sin.

Mor og barn på flukt i Bangladesh
Publisert 4. feb. 2020 10:15

Hvordan blir flyktningers sårbarhet forstått, vurdert, formet og skapt gjennom lovverket?

Publisert 19. des. 2019 09:18

Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis

Rapportforside
Publisert 12. nov. 2019 20:57

ISF-forskere har undersøkt hvordan barna til arbeidsinnvandrerne fra 1960- og 1970-tallet gjør det i utdanning og i arbeidsliv. Her er hovedfunnene fra prosjektet.

Kart over Hellas og Tyrkia med stopptegn over
Publisert 11. nov. 2019 13:00

Et økende antall migranter har kommet fra Tyrkia til Hellas de siste månedene. Hva er konsekvensene for Europa, Norge og for de som kommer? Har migrasjonsavtalen mellom EU og Tyrkia sluttet å virke?

Kart over Hellas og Tyrkia med stopptegn over
Publisert 8. okt. 2019 15:33

Et økende antall migranter har kommet fra Tyrkia til Hellas de siste månedene. Hva er konsekvensene for Europa, Norge og for de som kommer? Har migrasjonsavtalen mellom EU og Tyrkia sluttet å virke?

Publisert 27. sep. 2019 15:39

Paraplyprosjektet NORPOL er en samling av forskerinitierte delprosjekter, som alle skal bidra til å belyse om det norske samfunnet polariseres – og i så fall hvordan.

Bilde som illustrerer en kvinnelig og mannlig renholder
Publisert 10. juli 2019 11:42

Renholdsyrket har gått fra å være kvinnedominert i retning mer kjønnsbalansert ved hjelp av arbeidsomme innvandrermenn. Det viser ny, internasjonalt publisert forskning.

verdenskart med illustrasjon med ulike jobbsøkere
Publisert 4. juli 2019 10:50

Ikke-hvite jobbsøkere blir sjeldnere innkalt til jobbintervju i Sverige og Frankrike enn i Norge og USA, viser en ny studie som blant annet ISF-forsker Arnfinn H. Midtbøen står bak.

Rapportforside
Publisert 20. juni 2019 07:43

For migranter som vurderer å reise til Norge er familie og bekjente viktigere informasjonskilder enn norske myndigheters informasjonskampanjer på sosiale medier, viser ny rapport fra ISF.

Rapportforside
Publisert 6. juni 2019 07:17

Ny norsk asylpraksis påvirker innvandreres integrering og livskvalitet, viser ISF-rapporten Losing the Right to Stay.