Nettsider med emneord «Migrasjon»

Bilde av en person som holder hendene på et gitter.
Publisert 28. sep. 2022 13:23

Vi inviterer til frokostseminar og lansering av rapporten «Barn, menneskehandel og overlappende utnyttingsformer», skrevet på oppdrag fra Bufdir. Rapporten undersøker hvordan overlappende utnyttingsformer vurderes blant annet i rettsapparatet og fylkesnemnda.

Publisert 20. juni 2022 16:36
Publisert 7. juni 2022 10:25
Bilde av Dorina Damsa, forsker ved Instituttt for samfunnsforskning
Publisert 13. mai 2022 10:03

Dorina har tatt med seg sitt antropologiske blikk fra internasjonale organisasjoner til nordisk fengselsvesen. Nå vil hun drive migrasjonsforskning på ISF.

Bilde av forsker ved ISF, Kathinka Fossum Evertsen
Publisert 10. mai 2022 14:55

Vår nye kollega er interessert i det kronglete krysningspunktet mellom klimaendringer, migrasjon og kjønn.

Publisert 9. mai 2022 10:24
Publisert 9. mai 2022 08:54
Illustrasjon av et verdenskart med mange mennesker på
Publisert 25. apr. 2022 13:07

Flyktninger som bosettes i norske kommuner har ulike forutsetninger for å integreres. Målet med dette forskningsprosjektet er å identifisere arbeidsmetoder og integreringstiltak som fungerer for ulike grupper.

Sitat Jan-Paul Brekke: I 2015 inviterte regjeringen til nasjonal dugnad for flykningene. Dette blir dugnad 2.0.
Publisert 28. mars 2022 17:49

En ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning gjennomført i uke tolv, viser en markant økning i andelen som mener at Norge bør ta imot flere flyktninger.

Illustrasjon av en mann og en dame som hilser ved å ta albuene sammen
Publisert 23. mars 2022 15:01

I dette prosjektet skal vi undersøke konsekvensene av pandemien for oppvekstsvilkårene til barn og unge, likestilling i familier og for enkeltpersoner, inkludert barn og voksne med funksjonsnedsettelser, og erfaringer på nettet.

Bilde av Erlend Paasche
Publisert 9. nov. 2021 16:14

NORMS-forsker Erlend Paasche ble nylig invitert til UDIs Ambassadeseminar for å presentere forskningen sin og gå i dialog med sentrale aktører som jobber med retur av migranter.

Illustrasjon med personer som går på et kart
Publisert 2. nov. 2021 23:03

Ny rapport undersøker hvordan flyktningers sårbarhet vurderes og tas hensyn til av norske myndigheter.

Publisert 29. okt. 2021 12:22

Vurdering av produksjonen og effekten av migrasjonsfortellinger.

Illustrasjon med kart og migranter
Publisert 21. okt. 2021 11:19

Ny rapport undersøker hvordan sårbarhetsbegrepet forstås og brukes i regelverket og av beslutningstakere i flyktningesaker.

Publisert 27. sep. 2021 13:43

Norsk tittel: Nedtone forskjellighet? Etniske minoriteters håndtering av diskriminering i Norge

Publisert 10. juni 2021 08:10

Ny rapport sammenligner utvalgskriterier og praksis for bosetting av FN-flyktninger i Norge og sju andre land.

Illustrasjon av flyktninger
Publisert 9. juni 2021 10:22

Sårbarhet og ‘integrerbarhet’ i åtte gjenbosettingsland.

Illustrasjon av flyktninger som går på et verdenskart
Publisert 31. mai 2021 14:04

Ny rapport sammenligner åtte lands utvalgskriterier og praksis for gjenbosetting av FN-flyktninger.

Publisert 11. mai 2021 11:16

En historisk og komparativ undersøkelse

Barn spiller fortball
Publisert 6. mai 2021 15:01

Norsk tittel: Inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter i norske lokalsamfunn

Prosjektet (ICYVOL) undersøker faktorene som utover individuelle og familieressurser genererer ulikheter knyttet til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Dette prosjektet er en del av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 28. apr. 2021 14:55

Prosjektet NORMS identifiserer normene som gjør retur gjennomførbart eller ei, og utforsker teoretisk hva slags rammeverk disse normene fremmes og motarbeides innenfor.

Mange mennesker
Publisert 26. jan. 2021 14:11

Prosjektets formål er å gi kunnskap om sammenhengen mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter.