Nettsider med emneord «Migrasjon»

Bilde av Erlend Paasche
Publisert 9. nov. 2021 16:14

NORMS-forsker Erlend Paasche ble nylig invitert til UDIs Ambassadeseminar for å presentere forskningen sin og gå i dialog med sentrale aktører som jobber med retur av migranter.

Illustrasjon med personer som går på et kart
Publisert 2. nov. 2021 23:03

Ny rapport undersøker hvordan flyktningers sårbarhet vurderes og tas hensyn til av norske myndigheter.

Publisert 29. okt. 2021 12:22

Vurdering av produksjonen og effekten av migrasjonsfortellinger

Illustrasjon med kart og migranter
Publisert 21. okt. 2021 11:19

Ny rapport undersøker hvordan sårbarhetsbegrepet forstås og brukes i regelverket og av beslutningstakere i flyktningesaker.

Publisert 27. sep. 2021 13:43

Norsk tittel: Nedtone forskjellighet? Etniske minoriteters håndtering av diskriminering i Norge

Publisert 10. juni 2021 08:10

Ny rapport sammenligner utvalgskriterier og praksis for bosetting av FN-flyktninger i Norge og sju andre land.

Illustrasjon av flyktninger
Publisert 9. juni 2021 10:22

Sårbarhet og ‘integrerbarhet’ i åtte gjenbosettingsland.

Illustrasjon av flyktninger som går på et verdenskart
Publisert 31. mai 2021 14:04

Ny rapport sammenligner åtte lands utvalgskriterier og praksis for gjenbosetting av FN-flyktninger.

Publisert 11. mai 2021 11:16

En historisk og komparativ undersøkelse

Barn spiller fortball
Publisert 6. mai 2021 15:01

Norsk tittel: Inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter i norske lokalsamfunn

Prosjektet (ICYVOL) undersøker faktorene som utover individuelle og familieressurser genererer ulikheter knyttet til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Dette prosjektet er en del av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 28. apr. 2021 14:55

Prosjektet NORMS identifiserer normene som gjør retur gjennomførbart eller ei, og utforsker teoretisk hva slags rammeverk disse normene fremmes og motarbeides innenfor.

Mange mennesker
Publisert 26. jan. 2021 14:11

Prosjektets formål er å gi kunnskap om sammenhengen mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter.

Publisert 13. jan. 2021 08:50
Skjermdump fra Zoom
Publisert 14. des. 2020 12:34

Kronprins Haakon inviterte tre ISF-forskere til en diskusjon om ytringsfrihet, politisk polarisering og integrering. Her er tre hovedpoenger fra samtalen.

Publisert 11. des. 2020 08:49

Oslofolk har et mer positivt syn på innvandring og integrering enn befolkningen i resten av landet, viser ny rapport.

Publisert 28. okt. 2020 10:44

Retur av avviste asylsøkere er sentralt i EUs forslag til ny migrasjonspakt, sier ISF-forsker Erlend Paasche. Derfor ble han hentet inn av EU-kommisjonen for å fortelle om forskningen sin på feltet.

Kart over Hellas og Tyrkia med stopptegn over
Publisert 21. okt. 2020 13:27

Et økende antall migranter har kommet fra Tyrkia til Hellas de siste månedene. Hva er konsekvensene for Europa, Norge og for de som kommer? Har migrasjonsavtalen mellom EU og Tyrkia sluttet å virke?

Publisert 14. okt. 2020 10:20

Norge faller ut av topp ti i en internasjonal oversikt over integreringspolitikk – men tallene måler ikke hvor godt integrert innvandrerne i Norge faktisk er, understreker ISF-forsker.

Publisert 6. okt. 2020 10:49

Lanseringswebinar: Nye tall kartlegger hvor Norge står på integreringsfeltet sammenlignet med 51 andre land.

essica Schultz, Helene Wessmann, Hilde Lidén og Erlend Paasche
Publisert 10. sep. 2020 18:14

Hvordan forstås sårbarhetsbegrepet i norsk og internasjonal flyktningpolitikk og hvilke konsekvenser får det i praksis, spør et nytt EU-finansiert forskningsprosjekt hvor ISF deltar.

Skipsverft
Publisert 11. aug. 2020 12:49

Endrede arbeidskraftstrategier i et globalisert marked.

Publisert 19. juni 2020 13:19