Nettsider med emneord «Medier og offentlighet»

Publisert 16. mai 2022 09:49
Publisert 29. okt. 2021 12:22

Vurdering av produksjonen og effekten av migrasjonsfortellinger.

Illustrasjon med mobilskjermer med avisoverskrifter
Publisert 21. okt. 2021 20:51

Hvilke stemmer slipper til i medienes helsedekning? Hvordan jobber interessegrupper i kulissene og hva opplever pasienter som forteller sin sykdomshistorie i mediene? Les om hovedfunnene fra et stort forskningsprosjekt.

Forside fra brosjyren
Publisert 14. sep. 2021 20:42

Medietilbudet i Norge er blitt digitalisert, globalisert og fragmentert de siste tiårene. Hva gjør det med mediebransjen, samfunnet og demokratiet?

Publisert 2. sep. 2021 10:10

Hva har vi lært om det norske samfunnet under pandemien? Og hvor går veien videre? Se Raymond Johansen og Kristin Clemet i diskusjon med ISF-forskere.

Publisert 17. juni 2021 00:18

Rundt en av tre forskere i ny undersøkelse sier at de er redd for å bli oppfattet som en politisk aktør når de deltar i offentligheten som forsker eller fagperson.

Publisert 27. apr. 2021 09:49
Publisert 18. apr. 2021 23:18

Et klart flertall i befolkningen aksepterer offentlige ytringer som enkeltgrupper kan oppleve som krenkende, viser vår nye undersøkelse. Andelen som svarer dette har imidlertid gått litt ned siden 2015.

Bilde av Marjan Nadim med sitat fra intervjuet
Publisert 27. jan. 2021 18:21

Opphetede debatter på nett har en egen dynamikk. Netthets handler ikke alltid om en aktiv angriper og en passiv mottaker, viser ny ISF-rapport.

Illustrasjon med debattfelt fra Facebook
Publisert 19. jan. 2021 12:20

Ny forskningsrapport retter søkelyset mot dem som deltar i tøffe debatter på nett og i sosiale medier.

Rapportforside
Publisert 15. des. 2020 10:59

Ny ISF-rapport drøfter de juridiske sidene ved den akademiske ytringsfriheten.

Skjermdump fra Zoom
Publisert 14. des. 2020 12:34

Kronprins Haakon inviterte tre ISF-forskere til en diskusjon om ytringsfrihet, politisk polarisering og integrering. Her er tre hovedpoenger fra samtalen.

Publisert 8. des. 2020 23:57

Samfunnet er avhengig av tillit mellom mennesker og myndigheter for å kunne håndtere koronakrisa. Hvordan kommuniserer helsemyndighetene, hvilken rolle spiller sosiale medier og hvordan påvirker dette befolkningens. 

Mann sitter på en stol med en brennende avis i hendene.
Publisert 14. okt. 2019 12:44

Norsk tittel: Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft

Publisert 10. aug. 2018 13:29
bilde av politikere og en sky med sosiale medier
Publisert 9. juli 2018 09:34

Konsekvenser for deltagelse og demokrati.

Engelsk tittel: Communication Power of Politicians in a Digital Age (CEPOL). Consequences for Participation and Democracy.

Publisert 21. juni 2017 09:36

Helse, medier og makt 

Publisert 25. mai 2017 21:50

Dette prosjektet har vært en del av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 15. mai 2017 10:38
Publisert 15. mai 2017 10:19