Nettsider med emneord «Likestilling»

Kvinne og mann holder hender, med ett barn hver på armen.
Publisert 25. sep. 2020 15:01

Harald Eia er ute med nytt program i serien «Sånn er Norge» på NRK – denne gangen om likestilling. På knappe 15 minutter forklarer han hvorfor vi i Norge er så likestilte sammenliknet med andre land. Men selv om likestillingen har kommet langt i Norge, gjenstår fortsatt viktige utfordringer. 

Publisert 25. sep. 2020 10:12
Sigtona Halrynjo
Publisert 14. aug. 2020 07:16

CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsfordelingen i styrer og topp­ledergrupper i de 200 største selskapene i norsk nærings­liv. Her er tre korte videoer med noen av hovedfunnene.

Illustrasjon med kvinnelige og mannlige næringslivsledere
Publisert 12. aug. 2020 07:12

Kvinneandelen på toppen av næringslivet øker sakte, og krav om kjønnsbalanse i styrene ser i liten grad ut til å påvirke antallet kvinner i selskapenes ledergrupper. Det viser tall fra Core Topplederbarometer 2020.

Publisert 10. juni 2020 11:44

NORDICORE-senteret har vært i drift siden 2017. I denne årsrapporten presenterer vi noen av de viktigste forskningsresultatene i 2019. 

I studio med Mari Teigen, Trine Rogg Korsvik, May-Len Skilbrei og Cathrine Holst
Publisert 6. mai 2020 13:19

Podkast: Hadde radikalfeminismen rett likevel?

Publisert 30. apr. 2020 11:43

Da regulering av kjønnsbalanse i bedriftsstyrer ble innført for omlag 20 år siden, var det stor misnøye blant sentrale aktører i næringslivet. Er motstanden fortsatt like stor i dag?

To gutter og en jente på bibliotek og studerer
Publisert 23. mars 2020 13:26

Hovedmål er å forstå helsekonsekvenser av kjønnsforskjeller i utdanning og skoleprestasjoner, og om forskjeller i fysisk modning mellom gutter og jenter er en vesentlig forklaring.

Smilende baby
Publisert 24. feb. 2020 05:52

Fødselstallene er rekordlave. En ny rapport presenterer resultatene fra en stor spørreundersøkelse om hva kvinner og menn tenker rundt det å få barn.

Publisert 13. feb. 2020 22:04

Ny rapport analyserer spørsmålet om likelønn i det kjønnsdelte norske arbeidsmarkedet.

Publisert 30. jan. 2020 14:42

Core-forsker Sigtona Halrynjo forteller deg det du trenger å vite før debattmøtet på Litteraturhuset 3. februar.

Publisert 23. jan. 2020 10:36
Publisert 20. jan. 2020 17:35

Debatt om økonomisk likestilling: Hva er forklaringene på ulikhetene og hva er løsningene?

Sara Cools og Marte Strøm
Publisert 27. nov. 2019 23:17

Kvinner har fortsatt høyere sykefravær enn menn, og forskjellene har økt siden 1990-tallet. Graviditet og barn er én av forklaringene på at kvinner er mer sykmeldt, viser en ny Core-indikator. 

Nye tall i CORE-indikator om kjønn og lønn viser fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.
Publisert 14. nov. 2019 10:04

Kvinners timelønn tilsvarer 89 prosent av menns, viser nye tall i CORE-indikatoren om kjønn og lønn.

Rapportforside
Publisert 12. nov. 2019 20:57

ISF-forskere har undersøkt hvordan barna til arbeidsinnvandrerne fra 1960- og 1970-tallet gjør det i utdanning og i arbeidsliv. Her er hovedfunnene fra prosjektet.

Publisert 27. sep. 2019 15:39

Paraplyprosjektet NORPOL er en samling av forskerinitierte delprosjekter, som alle skal bidra til å belyse om det norske samfunnet polariseres – og i så fall hvordan.