Nettsider med emneord «Likestilling»

Publisert 30. nov. 2022 08:53

Fordommer og hets mot jøder er et alvorlig problem, og regjeringen har gjennom to handlingsplaner samlet og styrket innsatsen mot antisemittisme. Dette prosjektet evaluerer handlingsplanene på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Illustrasjon av en mann og en kvinne på en karrierestige
Publisert 7. nov. 2022 12:40

Prosjektet oppsummerer foreliggende kunnskap om kjønnsbalansen i styre og ledelse i næringslivet i Norge. Det bidrar også med en vurdering av hvordan tiltakene for å fremme slik kjønnsbalanse har virket. 

Teksten "Likestilling for fremtida - 110 år etter Skjeie-utvalget" på grønn bakgrunn med Kildens logo øverst i venstre hjørne.
Publisert 30. sep. 2022 11:22

Sammen med Kilden kjønnsforskning.no inviterer vi forskere, politikere og alle som er opptatt av likestilling til årskonferanse: Likestilling for framtida – 10 år etter Skjeie-utvalget.  

Publisert 19. sep. 2022 13:28

Er det kjønnsforskjeller i vurdering av kompetanse og hvor aktuelle kandidaten er for ansettelse, og har det betydning for likestilling i akademia?

Bilde av ISF-forsker Liza Reisel
Publisert 30. aug. 2022 08:01

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen kunngjorde 26. august sammensetningen og mandatet for det nye Mannsutvalget, som skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. ISF-forsker Liza Reisel deltar i utvalget som skal jobbe sammen frem til våren 2024.

Publisert 7. juni 2022 10:25
Bilde av Dorina Damsa, forsker ved Instituttt for samfunnsforskning
Publisert 13. mai 2022 10:03

Dorina har tatt med seg sitt antropologiske blikk fra internasjonale organisasjoner til nordisk fengselsvesen. Nå vil hun drive migrasjonsforskning på ISF.

Bilde av forsker ved ISF, Kathinka Fossum Evertsen
Publisert 10. mai 2022 14:55

Vår nye kollega er interessert i det kronglete krysningspunktet mellom klimaendringer, migrasjon og kjønn.

Publisert 9. mai 2022 10:24
Publisert 9. mai 2022 08:54
Illustrasjon av en mann og en dame som hilser ved å ta albuene sammen
Publisert 23. mars 2022 15:01

I dette prosjektet skal vi undersøke konsekvensene av pandemien for oppvekstsvilkårene til barn og unge, likestilling i familier og for enkeltpersoner, inkludert barn og voksne med funksjonsnedsettelser, og erfaringer på nettet.

Illustrasjon av de ti ulike samfunnsområdene i den norske makteliten: Politikk, Kultur, Organisasjonene, Forskning og høyere utdanning, Media, Politi og justisvesen, Kirken, Forvaltningen, Næringslivet og Forsvaret.
Publisert 8. mars 2022 10:21

Ett av de tydeligste uttrykkene for at det fortsatt er kjønnsforskjeller i likestillingslandet Norge finner vi på toppen av samfunnssektorene. Her presenterer vi noen hovedfunn fra forskningen vår på norske makteliter.

Bilde av to spørreskjema med tittel "Likestilling" og en data med en graf
Publisert 22. feb. 2022 08:39

Offentlige myndigheters og arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt etter likestilling- og diskrimineringsloven. Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Publisert 23. nov. 2021 08:56

Prosjektet undersøker sammenhengen mellom menn og kvinners arbeid, og fertilitet. For de fleste familier er det en konflikt mellom tid og inntekt i beslutningen om å få barn

Publisert 19. nov. 2021 10:39

#metoo-bevegelsen har skapt store fremskritt i arbeidet mot seksuell diskriminering, men fortsatt gjenstår viktige utfordringer, understreket paneldeltakerne på COREs debattmøte.

Illustrasjon av en kvinne med barnevogn, hus, PC og klokke i hendene foran et kart over Norden.
Publisert 18. nov. 2021 14:46

CORE-forskerne Mari Teigen og Liza Reisel er medredaktører av et nytt temanummer om likestillingsutfordringer i de nordiske arbeidsmarkedene.

Portrettbilde av Runa Myklebust
Publisert 28. okt. 2021 15:07

Vår nye kollega er sosialantropolog med særlig interesse for spørsmål knyttet til kjønn, kunnskap og utdanning.

Illustrasjon av en mann og kvinne
Publisert 28. okt. 2021 10:24

På vei mot likere muligheter?

Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Publisert 15. okt. 2021 12:34
Rushtid
Publisert 15. okt. 2021 11:55

Norsk tittel: Kjønnsforskjeller i oppgaver og lønn.

Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Publisert 12. okt. 2021 11:14
Publisert 2. sep. 2021 10:10

Hva har vi lært om det norske samfunnet under pandemien? Og hvor går veien videre? Se Raymond Johansen og Kristin Clemet i diskusjon med ISF-forskere.

To snakkebobler med tegn som uttrykker aggresjon
Publisert 1. sep. 2021 10:57

Mer enn en av tre innvandrings- og kjønnsforskere har opplevd ubehagelige kommentarer knyttet til forskningen sin. Rundt ti prosent har mottatt trusler. Hva får det å si for forskningen?

Publisert 17. aug. 2021 11:13