Nettsider med emneord «Likestilling»

Kvinne med munnbind
Publisert 5. juli 2021 11:00

Smittetallene viser at COVID-19 rammer kvinner og menn ulikt. I tillegg har pandemien også forsterket kjønnsforskjellene på ulike arenaer i det norske samfunnet.

Illustrasjon: Kvinne og mann står foran en vektskål. Den ene skålen inneholder familie, den andre inneholder jobb
Publisert 21. juni 2021 12:01

Kvinner er i flertall blant jurister – betyr det at likestillingen er i boks? Nye tall viser at menn fortsatt dominerer på toppen i bransjen og at mange kvinner og menn ikke konkurrerer på like fot.

vektskål med en mann og en kvinne på hver av vektene
Publisert 31. mai 2021 06:58

I senere år er det observert en tendens til økende likestillingsskepsis og antifeminisme i en rekke land. Dette er imidlertid ikke tilfellet i Norge – tvert imot.

NORDICORE årsrapport 2020
Publisert 21. mai 2021 12:36

NORDICORE – Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation startet i 2017, og hvert år utarbeider vi en årsrapport for aktiviteter i det foregående året. Nå er årsrapporten for 2020 klar. Her kan du lese om våre hovedfunn og hva vi arbeidet med i året som gikk.

Publisert 11. mai 2021 11:16

En historisk og komparativ undersøkelse

Mann og kvinne tenker på jobb, barn og hus
Publisert 10. mai 2021 08:39

De slutter sterkt opp om at begge foreldre jobber og deltar i hus- og omsorgsarbeidet.

Publisert 30. apr. 2021 11:38
Kjønnsforskjeller blant jursiter
Publisert 21. apr. 2021 11:01

Blant kvinnelige og mannlige jurister er det et gap i karriere og lønn. Dette prosjektet skal bidra med kunnskap på preferanser, idealer og holdninger og faktisk karriere – og betydningen av barn og omsorgsansvar for karriereutvikling og karriereløp for jurister og advokater.

Business kvinner og menn
Publisert 21. apr. 2021 09:28

Kjønnsbalanse på toppen i næringslivet: Hindringer og muligheter.

Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Portrettbilde av Sara Seehuus
Publisert 8. apr. 2021 15:32

Vår nye kollega skal blant annet forske på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsvalg.

Core årsrapport 2020
Publisert 12. mars 2021 08:50

CORE – Senter for likestillingsforskning ble etablert i 2013, og hvert år utarbeider vi en årsrapport for aktiviteter i det foregående året. Nå er årsrapporten for 2020 klar. Her kan du lese om våre hovedfunn og hva vi arbeidet med i året som gikk.

Ilustrasjon av mann og dame
Publisert 8. mars 2021 05:50

Her er fem fakta om likestilling som alle bør kjenne til på kvinnedagen.

Publisert 26. feb. 2021 17:00

Dagene rundt 8. mars er høysesong for debatt om likestillingsspørsmål. Her er oversikten over webinarer hvor du kan høre CORE-forskere i tiden som kommer.

Publisert 9. feb. 2021 15:22

Hvorfor er det fortsatt et lønnsgap, og er det noe vi kan gjøre med det?

Publisert 2. feb. 2021 09:00

Kunnskap om utviklingen og effekten av likestilling er viktig. Det kan både motvirke polarisering og styrke kvinners rettigheter og demokratiet, skriver Mari Teigen.

Fem tårn med penger som stiger
Publisert 22. jan. 2021 13:02

I dette prosjektet analyserer vi lønnsutviklingen for forskere i det norske arbeidsmarkedet.

Publisert 15. jan. 2021 11:03
Dame rister sengetøy
Publisert 6. jan. 2021 14:50

Hva er den økonomiske verdien av kvinners og menns ulønnede omsorgs- og husarbeid, og hva er betydningen for nasjonaløkonomien?

Publisert 4. des. 2020 13:50

Kvinner er underrepresentert i professorstillinger, men denne studien viser at kvinnelige kandidater vurderes som mer kompetente og aktuelle for fast ansettelse sammenlignet med likt kvalifiserte mannlige kolleger.

Kvinne og mann på hjemmekontor
Publisert 2. nov. 2020 09:44

Kvinner er mer negative til digitale møteverktøy enn menn, men det kan forklares med hvilken bransje man jobber i, viser ny rapport.

Kvinne og mann holder hender, med ett barn hver på armen.
Publisert 25. sep. 2020 15:01

Harald Eia er ute med nytt program i serien «Sånn er Norge» på NRK – denne gangen om likestilling. På knappe 15 minutter forklarer han hvorfor vi i Norge er så likestilte sammenliknet med andre land. Men selv om likestillingen har kommet langt i Norge, gjenstår fortsatt viktige utfordringer. 

Publisert 25. sep. 2020 10:12
Sigtona Halrynjo
Publisert 14. aug. 2020 07:16

CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsfordelingen i styrer og topp­ledergrupper i de 200 største selskapene i norsk nærings­liv. Her er tre korte videoer med noen av hovedfunnene.

Illustrasjon med kvinnelige og mannlige næringslivsledere
Publisert 12. aug. 2020 07:12

Kvinneandelen på toppen av næringslivet øker sakte, og krav om kjønnsbalanse i styrene ser i liten grad ut til å påvirke antallet kvinner i selskapenes ledergrupper. Det viser tall fra Core Topplederbarometer 2020.