Nettsider med emneord «Arbeid»

Rapportforside
Publisert 6. des. 2021 20:20

Bruken av underentreprenører og innleid arbeidskraft i norske foretak har gått opp siden 2005, viser ny ISF-rapport.

Publisert 3. des. 2021 08:43

Temanummeret om diskriminering tar blant annet for seg diskriminering av funksjonshemmede, gravide, etniske minoriteter og menn i kvinneyrker.

Publisert 23. nov. 2021 08:56

Prosjektet undersøker sammenhengen mellom menn og kvinners arbeid, og fertilitet. For de fleste familier er det en konflikt mellom tid og inntekt i beslutningen om å få barn

Publisert 19. nov. 2021 10:39

#metoo-bevegelsen har skapt store fremskritt i arbeidet mot seksuell diskriminering, men fortsatt gjenstår viktige utfordringer, understreket paneldeltakerne på COREs debattmøte.

Bilde av Miram Evensen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. 
Publisert 19. nov. 2021 09:32

Sosiologen Miriam brenner blant annet for å finne ut hvordan helse og psykisk sykdom påvirker hvordan vi gjør det i utdanning og arbeidslivet.

Illustrasjon av en kvinne med barnevogn, hus, PC og klokke i hendene foran et kart over Norden.
Publisert 18. nov. 2021 14:46

CORE-forskerne Mari Teigen og Liza Reisel er medredaktører av et nytt temanummer om likestillingsutfordringer i de nordiske arbeidsmarkedene.

Publisert 4. nov. 2021 14:33

Velkommen til lansering av nytt temanummer av Søkelys på arbeidslivet (SPA).

Portrettbilde av Runa Myklebust
Publisert 28. okt. 2021 15:07

Vår nye kollega er sosialantropolog med særlig interesse for spørsmål knyttet til kjønn, kunnskap og utdanning.

Illustrasjon av en mann og kvinne
Publisert 28. okt. 2021 10:24

På vei mot likere muligheter?

Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Publisert 15. okt. 2021 13:17

Norsk tittel: Alternative tilknytningsformer i arbeidslivet og arbeidstakervelferd

Publisert 15. okt. 2021 12:34
Rushtid
Publisert 15. okt. 2021 11:55

Norsk tittel: Kjønnsforskjeller i oppgaver og lønn.

Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Bilde av Mirjam Wentzel
Publisert 15. okt. 2021 09:56

Vår nye kollega er samfunnsøkonom med særlig interesse for arbeidslivet i bred forstand. Les mer om henne her.

Publisert 13. okt. 2021 10:13
Publisert 12. okt. 2021 11:14
Publisert 29. sep. 2021 10:48

Trond Flaarønning og Ester Bøckmann er nye doktorgradsstipendiater ved Institutt for samfunnsforskning. Les mer om dem og forskningen deres her.

Publisert 27. sep. 2021 13:43

Norsk tittel: Nedtone forskjellighet? Etniske minoriteters håndtering av diskriminering i Norge

Utsnitt fra tidsskriftforside
Publisert 24. sep. 2021 10:42

Inneholder blant annet artikler om fagorganisering blant unge, bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien, samt en skisse til borgerlønn «light».

Publisert 2. sep. 2021 10:10

Hva har vi lært om det norske samfunnet under pandemien? Og hvor går veien videre? Se Raymond Johansen og Kristin Clemet i diskusjon med ISF-forskere.

Rapportforside
Publisert 26. aug. 2021 08:40

Forskere som er ansatt i staten tjener mindre enn andre høyt utdannede i offentlig og privat sektor og har hatt dårligere lønnsutvikling de siste fem årene, viser ny rapport.

Publisert 17. aug. 2021 13:12
Publisert 17. aug. 2021 11:13
Kvinne med munnbind
Publisert 5. juli 2021 11:00

Smittetallene viser at COVID-19 rammer kvinner og menn ulikt. I tillegg har pandemien også forsterket kjønnsforskjellene på ulike arenaer i det norske samfunnet.

Illustrasjon med arbeidsinvandrere
Publisert 3. juni 2021 10:11

Hvordan påvirker innvandringen det norske arbeidsmarkedet? Her er fire funn fra vår forsker Maria Forthun Hoens nye doktoravhandling.