Nettsider med emneord «Arbeid»

Publisert 16. mai 2022 09:49
Utsnitt av forsiden til tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet, utgave 1 2022
Publisert 5. mai 2022 09:16

I artikkelen «Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon» undersøker forfatterne fordelingseffektene av både folketrygdens alderspensjon, AFP i privat sektor og AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor.

Illustrasjon av en mann og en dame som hilser ved å ta albuene sammen
Publisert 23. mars 2022 15:01

I dette prosjektet skal vi undersøke konsekvensene av pandemien for oppvekstsvilkårene til barn og unge, likestilling i familier og for enkeltpersoner, inkludert barn og voksne med funksjonsnedsettelser, og erfaringer på nettet.

Bilde av to spørreskjema med tittel "Likestilling" og en data med en graf
Publisert 22. feb. 2022 08:39

Offentlige myndigheters og arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt etter likestilling- og diskrimineringsloven. Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Rapportforside
Publisert 6. des. 2021 20:20

Bruken av underentreprenører og innleid arbeidskraft i norske foretak har gått opp siden 2005, viser ny ISF-rapport.

Publisert 3. des. 2021 08:43

Temanummeret om diskriminering tar blant annet for seg diskriminering av funksjonshemmede, gravide, etniske minoriteter og menn i kvinneyrker.

Publisert 23. nov. 2021 08:56

Prosjektet undersøker sammenhengen mellom menn og kvinners arbeid, og fertilitet. For de fleste familier er det en konflikt mellom tid og inntekt i beslutningen om å få barn

Publisert 19. nov. 2021 10:39

#metoo-bevegelsen har skapt store fremskritt i arbeidet mot seksuell diskriminering, men fortsatt gjenstår viktige utfordringer, understreket paneldeltakerne på COREs debattmøte.

Bilde av Miram Evensen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. 
Publisert 19. nov. 2021 09:32

Sosiologen Miriam brenner blant annet for å finne ut hvordan helse og psykisk sykdom påvirker hvordan vi gjør det i utdanning og arbeidslivet.

Illustrasjon av en kvinne med barnevogn, hus, PC og klokke i hendene foran et kart over Norden.
Publisert 18. nov. 2021 14:46

CORE-forskerne Mari Teigen og Liza Reisel er medredaktører av et nytt temanummer om likestillingsutfordringer i de nordiske arbeidsmarkedene.

Publisert 4. nov. 2021 14:33

Velkommen til lansering av nytt temanummer av Søkelys på arbeidslivet (SPA).

Portrettbilde av Runa Myklebust
Publisert 28. okt. 2021 15:07

Vår nye kollega er sosialantropolog med særlig interesse for spørsmål knyttet til kjønn, kunnskap og utdanning.

Illustrasjon av en mann og kvinne
Publisert 28. okt. 2021 10:24

På vei mot likere muligheter?

Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Publisert 15. okt. 2021 13:17

Norsk tittel: Alternative tilknytningsformer i arbeidslivet og arbeidstakervelferd

Publisert 15. okt. 2021 12:34
Rushtid
Publisert 15. okt. 2021 11:55

Norsk tittel: Kjønnsforskjeller i oppgaver og lønn.

Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Bilde av Mirjam Wentzel
Publisert 15. okt. 2021 09:56

Vår nye kollega er samfunnsøkonom med særlig interesse for arbeidslivet i bred forstand. Les mer om henne her.

Publisert 13. okt. 2021 10:13
Publisert 12. okt. 2021 11:14
Publisert 29. sep. 2021 10:48

Trond Flaarønning og Ester Bøckmann er nye doktorgradsstipendiater ved Institutt for samfunnsforskning. Les mer om dem og forskningen deres her.

Publisert 27. sep. 2021 13:43

Norsk tittel: Nedtone forskjellighet? Etniske minoriteters håndtering av diskriminering i Norge

Utsnitt fra tidsskriftforside
Publisert 24. sep. 2021 10:42

Inneholder blant annet artikler om fagorganisering blant unge, bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien, samt en skisse til borgerlønn «light».

Publisert 2. sep. 2021 10:10

Hva har vi lært om det norske samfunnet under pandemien? Og hvor går veien videre? Se Raymond Johansen og Kristin Clemet i diskusjon med ISF-forskere.

Rapportforside
Publisert 26. aug. 2021 08:40

Forskere som er ansatt i staten tjener mindre enn andre høyt utdannede i offentlig og privat sektor og har hatt dårligere lønnsutvikling de siste fem årene, viser ny rapport.