Nettsider med emneord «Arbeid»

Publisert 2. feb. 2021 09:00

Kunnskap om utviklingen og effekten av likestilling er viktig. Det kan både motvirke polarisering og styrke kvinners rettigheter og demokratiet, skriver Mari Teigen.

Mange mennesker
Publisert 26. jan. 2021 14:11

Prosjektets formål er å gi kunnskap om sammenhengen mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter.

Fem tårn med penger som stiger
Publisert 22. jan. 2021 13:02

I dette prosjektet analyserer vi lønnsutviklingen for forskere i det norske arbeidsmarkedet.

Publisert 13. jan. 2021 08:50
Publisert 11. des. 2020 10:14

Med artikler om blant annet psykisk helsetilbud til unge, maskulinitetskulturer i politiet og kulturarbeidere i koronatiden.

Publisert 13. nov. 2020 09:39
Illustrasjonsbilde av bygningsarbeider
Publisert 30. okt. 2020 14:08

Lanseringswebinar: Forskere presenterer nye tall om det norske arbeidslivet, med kommentarer fra LO og NHO.

Eldre mann på hjemmekontor
Publisert 30. okt. 2020 08:58

Ny rapport viser at eldre arbeidstakere mestrer digitale møter like godt som yngre, og stort sett er like motivert for jobben som før koronakrisen.

Utsnitt av forside av Søkelys på arbeidslivet
Publisert 11. sep. 2020 14:35

Årets tredje nummer av Søkelys på arbeidslivet tar for seg arbeidslivets randsoner. Se video fra lanseringsseminaret. 

Illustrasjonsbilde
Publisert 17. aug. 2020 12:30

Har de siste årenes polariserte debatter, netthets og fokus på falske nyheter gjort at folk har endret syn på ytrinfrihetens grenser? Hvor fri er forskingen og vitenskapen i vår tid, og hvilken tiltro har folk til informasjon i dagens globale medielandskap? 

Skipsverft
Publisert 11. aug. 2020 12:49

Endrede arbeidskraftstrategier i et globalisert marked.

Mange grå stener
Publisert 28. juli 2020 11:31

Hvordan tilpasser og handler arbeidstakere og arbeidsgivere under de nye betingelsene i pensjonsreformen?

Eldre mann jobber på datamaskin
Publisert 30. juni 2020 12:24

Er det aldersforskjell i hvordan arbeidstakerne har opplevd overgangen til hjemmekontor?

To gutter og en jente på bibliotek og studerer
Publisert 23. mars 2020 13:26

Hovedmål er å forstå helsekonsekvenser av kjønnsforskjeller i utdanning og skoleprestasjoner, og om forskjeller i fysisk modning mellom gutter og jenter er en vesentlig forklaring.

Ordsky
Publisert 23. mars 2020 11:08

Kollektive organisasjoner, oppslutning og bærekraft (Colossus) fokuserer på arbeidsgiverorganisering, fagforeninger og kollektive avtaler.

Tannhjul som illustrerer ledd i business med teknologi
Publisert 19. feb. 2020 10:02

Makt, struktur og teknologi prosjektet undersøker muligheter og utfordringer for arbeidsmarkedet.

Sara Cools og Marte Strøm
Publisert 27. nov. 2019 23:17

Kvinner har fortsatt høyere sykefravær enn menn, og forskjellene har økt siden 1990-tallet. Graviditet og barn er én av forklaringene på at kvinner er mer sykmeldt, viser en ny Core-indikator. 

Rapportforside
Publisert 12. nov. 2019 20:57

ISF-forskere har undersøkt hvordan barna til arbeidsinnvandrerne fra 1960- og 1970-tallet gjør det i utdanning og i arbeidsliv. Her er hovedfunnene fra prosjektet.

Publisert 27. sep. 2019 15:39

Paraplyprosjektet NORPOL er en samling av forskerinitierte delprosjekter, som alle skal bidra til å belyse om det norske samfunnet polariseres – og i så fall hvordan.

Publisert 11. juli 2019 14:25
verdenskart med illustrasjon med ulike jobbsøkere
Publisert 4. juli 2019 10:50

Ikke-hvite jobbsøkere blir sjeldnere innkalt til jobbintervju i Sverige og Frankrike enn i Norge og USA, viser en ny studie som blant annet ISF-forsker Arnfinn H. Midtbøen står bak.

bilde av mann og kvinne i finansbransjen
Publisert 15. mai 2019 07:22

Kvinner er etterspurt i finansbransjen, og mange har ambisjoner om en finanskarriere. Men i kampen om toppstillinger handler det om hvem som har betingelser til å delta i konkurransen om kunder og porteføljer – og kvinnene faller fra, viser ny forskningsrapport.

Publisert 7. mai 2019 09:06

Robotisering, arbeidsmarkedstiltak for flyktninger og kjønnsforskjeller i synet på sykefravær er blant temaene i årets første nummer av SPA.