Nettsider med emneord «Arbeid»

Publisert 15. okt. 2021 13:17

Norsk tittel: Alternative tilknytningsformer i arbeidslivet og arbeidstakervelferd

Publisert 15. okt. 2021 12:34
Rushtid
Publisert 15. okt. 2021 11:55

Norsk tittel: Kjønnsforskjeller i oppgaver og lønn.

Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Bilde av Mirjam Wentzel
Publisert 15. okt. 2021 09:56

Vår nye kollega er samfunnsøkonom med særlig interesse for arbeidslivet i bred forstand. Les mer om henne her.

Publisert 13. okt. 2021 10:13
Publisert 12. okt. 2021 11:14
Publisert 29. sep. 2021 10:48

Trond Flaarønning og Ester Bøckmann er nye doktorgradsstipendiater ved Institutt for samfunnsforskning. Les mer om dem og forskningen deres her.

Publisert 27. sep. 2021 13:43

Norsk tittel: Nedtone forskjellighet? Etniske minoriteters håndtering av diskriminering i Norge

Utsnitt fra tidsskriftforside
Publisert 24. sep. 2021 10:42

Inneholder blant annet artikler om fagorganisering blant unge, bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien, samt en skisse til borgerlønn «light».

Publisert 2. sep. 2021 10:10

Hva har vi lært om det norske samfunnet under pandemien? Og hvor går veien videre? Se Raymond Johansen og Kristin Clemet i diskusjon med ISF-forskere.

Rapportforside
Publisert 26. aug. 2021 08:40

Forskere som er ansatt i staten tjener mindre enn andre høyt utdannede i offentlig og privat sektor og har hatt dårligere lønnsutvikling de siste fem årene, viser ny rapport.

Publisert 17. aug. 2021 13:12
Publisert 17. aug. 2021 11:13
Kvinne med munnbind
Publisert 5. juli 2021 11:00

Smittetallene viser at COVID-19 rammer kvinner og menn ulikt. I tillegg har pandemien også forsterket kjønnsforskjellene på ulike arenaer i det norske samfunnet.

Illustrasjon med arbeidsinvandrere
Publisert 3. juni 2021 10:11

Hvordan påvirker innvandringen det norske arbeidsmarkedet? Her er fire funn fra vår forsker Maria Forthun Hoens nye doktoravhandling.

Anne Skevik Grødem med sitat fra teksten
Publisert 10. mai 2021 12:56

Koronautvalget i Bydel Stovner foreslår flere tiltak for å motvirke de sosiale konsekvensene av pandemien, særlig blant unge. Her forklarer utvalgsmedlem Anne Skevik Grødem forslagene.

Utsnitt av tidsskriftforsiden
Publisert 4. mai 2021 09:03

Økningen i antallet eldre innvandrere og lange trender i arbeidsmarkedet er blant temaene som tas opp.

Publisert 30. apr. 2021 11:38
Kjønnsforskjeller blant jursiter
Publisert 21. apr. 2021 11:01

Blant kvinnelige og mannlige jurister er det et gap i karriere og lønn. Dette prosjektet skal bidra med kunnskap på preferanser, idealer og holdninger og faktisk karriere – og betydningen av barn og omsorgsansvar for karriereutvikling og karriereløp for jurister og advokater.

Bilde av Maria Hoen med sitat fra artikkelen
Publisert 1. mars 2021 08:44

Vår nye kollega er ikke redd for debatt om forskningen sin. De mest spennende spørsmålene er ofte der det er uenighet og behov for mer kunnskap, mener arbeids- og velferdsforsker Maria Forthun Hoen.

Publisert 2. feb. 2021 09:00

Kunnskap om utviklingen og effekten av likestilling er viktig. Det kan både motvirke polarisering og styrke kvinners rettigheter og demokratiet, skriver Mari Teigen.

Mange mennesker
Publisert 26. jan. 2021 14:11

Prosjektets formål er å gi kunnskap om sammenhengen mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter.

Fem tårn med penger som stiger
Publisert 22. jan. 2021 13:02

I dette prosjektet analyserer vi lønnsutviklingen for forskere i det norske arbeidsmarkedet.

Publisert 13. jan. 2021 08:50