Nyheter

Publisert 22. feb. 2018 15:47

Flere nordmenn og svensker gjør frivillig arbeid enn dansker, men norske frivillige er blitt mindre lojale mot enkeltorganisasjoner, viser forskningsrapport.

Publisert 7. feb. 2018 13:04

Forskning på frivillig deltakelse blant minoritetsbefolkningen og en ny spørreundersøkelse om norsk frivillighet er blant de planlagte satsingene for årene som kommer.

Publisert 15. jan. 2018 12:41

De fleste av oss får ikke bedre helse og livskvalitet av å drive med frivillig arbeid. Enkelte grupper, som arbeidsledige og eldre, kan imidlertid oppleve økt livskvalitet som følge av frivillig deltakelse.

Publisert 1. des. 2017 16:03

Offentlig støtte har blitt en viktigere inntektskilde for frivillige organisasjoner. Men inntektene de skaffer på egenhånd er fortsatt viktigst, viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn.

Publisert 10. nov. 2017 17:42

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor skal fortsette forskningsinnsatsen. Det skal blant annet bidra til en mer kunnskapsbasert frivillighetspolitikk.

Publisert 9. sep. 2017 11:42

Politikerne må slutte å la enkeltsakene dominere debatten om private velferdsleverandører. Det skriver ISF-forskerne  Karl Henrik Sivesind og Håkon Trætteberg i ny kronikk i Dagens Næringsliv – de er og aktuelle med bok om temaet.

Publisert 10. aug. 2017 15:24

Korleis har barnehagar og barnevern blitt noko av det mest lukrative ein investor kan satse på? Forskar Karl Henrik Sivesind er tydelig på sine anbefalingar, publisert i ei sak hos Dag og Tid.

Publisert 22. juni 2017 15:40

Aktørene i skjæringsfeltet mellom offentlig, privat og frivillig sektor bidrar til sosial innovasjon. De møter imidlertid også utfordringer. Les mer og se opptak fra vårt frokostseminar om muligheter og utfordringer ved sosialt entreprenørskap i Norge her.

Publisert 21. juni 2017 11:02

De nye nettsidene til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor innebærer flere endringer og et mer brukervennlig oppsett.

Ungdom som samler hendene
Publisert 25. apr. 2017 10:00

Å iverksette anti-radikaliseringstiltak rettet mot hele den muslimske befolkningen, kan oppleves som stigmatiserende og virke mot sin hensikt. Det viser en ny rapport om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i muslimske trossamfunn.

Sosiale medier-ikoner
Publisert 24. mars 2017 15:38

Sosiale medier gir nye muligheter for samfunnsengasjement. Likevel er det langt på vei de samme som deltar online som offline, viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivillsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 8. mars 2017 07:36

En fersk senterstudie viser at det er en sammenheng mellom unges deltakelse i frivillige organisasjoner og politiske aktiviteter. Et inkluderende fritidstilbud krever imidlertid lokal tilrettelegging og bevissthet om hva som hindrer unge i å delta, konkluderte forskere på et fulltegnet frokostseminar hos ISF 2. mars.

Publisert 11. jan. 2017 12:24

SOSIALT ENTREPRENØRSKAP: Nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked har dukket opp de senere år. – Det finnes et potensial for innovasjon i dette skjæringsfeltet, som kan bidra til å utvikle både privat, frivillig og offentlig sektor, mener forsker Jill Loga.

Synne Sætrang
Publisert 4. jan. 2017 09:42

NYE ORGANISERINGSFORMER: Vi kommer til å se mer av bevegelser som Refugees Welcome i årene fremover, spår forsker.

Daniel Arnesen
Publisert 3. jan. 2017 12:30

FINANSIERING OG RAMMEVILKÅR: I et ferskt notat ser senterforsker Daniel Arnesen på hvilke endringer som har funnet sted i frivillig sektors økonomi de siste femten årene.

Publisert 11. okt. 2016 16:46

På et fulltegnet frokostseminar lanserte Senter for forskning på sivilsamfunn en fersk rapport om idrettsdeltakelse og trening blant Oslo-ungdom.  

Refugees Welcome
Publisert 19. sep. 2016 09:42

KRONIKK: Da flyktninger og asylsøkere strømmet til landet i fjor, bidro én av tre nordmenn med hjelp og frivillig arbeid, skriver forskere ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor på NRK Ytring.

Forskerne Daniel Arnesen, Karl Henrik Sivesind og Trygve Gulbrandsen
Publisert 24. mai 2016 14:11

De frivillige organisasjonenes rolle i det norske sivilsamfunnet er endret, men ikke svekket, hevder forskere bak ny rapport. Internett og sosiale medier utfordrer tradisjonelle stukturer og gir nye muligheter for organisering og innflytelse.

Publisert 4. mai 2016 12:56

I en ny rapport ser senterforskere på de frivilliges rolle og samarbeidet mellom politi og frivillige organisasjoner i søk- og redningstjenesten.

Forskerne Ivar Eimhjellen og Guro Ødegård
Publisert 28. apr. 2016 13:28

For å styrke det flerkulturelle foreningslivet behøves mer kunnskap og bedre økonomiske rammevilkår for organisasjonsdrift, mener forskere.

Publisert 8. apr. 2016 10:18

Feltet er i vekst, men kunnskap om sosialt entreprenørskap er foreløpig lite utviklet i norske kommuner. I en ny rapport ser forskere nærmere på hvordan sosiale entreprenører kan fungere som en innovativ kraft for kommuner i fornyelsen av organisering og oppgaveløsning.

Forsker Ivar Eimhjellen
Publisert 9. mars 2016 14:30

Ivar Eimhjellen leder nytt prosjekt om hvordan sosiale medier påvirker folks engasjement og organisering av hjelpearbeid for flyktninger i Norge.

Rapport om frivillig sektor og boligsosialt arbeid
Publisert 1. mars 2016 15:28

I en ny rapport for Husbanken ser forskere ved Uni Research Rokkansenteret og NIBR på frivillig sektors rolle i bosetting av vanskeligstilte grupper.

Bernard Enjolras
Publisert 24. feb. 2016 13:51

Guro Ødegård går nye veier. Bernard Enjolras overtar stillingen som leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi (foran til venstre) på besøk hos senteret.
Publisert 29. jan. 2016 11:02

Norsk sentermodell for sivilsamfunnsforskning har vekket den svenske civilministerens interesse.