Norsk frivillighet – utviklingstrender og samfunnseffekter

Fem år med frivillighetsforskning skal oppsummeres når Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer til avslutningskonferanse 8. november.

Illustrasjon: Anniken Neste

Meld deg på

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har siden oppstarten i 2008 forsket på frivillig engasjement og frivillige organisasjoner i Norge. På senterets avslutningskonferanse 8. november retter vi søkelyset mot hvordan frivillig deltagelse og engasjement utvikler seg i Norge og Skandinavia, og mot frivillighetens bidrag til samfunnet. Vi ser også nærmere på hvilken rolle digitale medier spiller for frivilligheten, og tar debatten om hva finansiering og rammevilkår innebærer for frivillige og ideelle organisasjoners aktiviteter og utvikling.

På konferansen spør vi:

 • Øker ulikheten når det gjelder deltagelse, og er ulikheten større i Norge enn ellers i Norden?
 • Hvordan bruker norske frivillige organisasjoner sosiale medier – og utgjør sosiale medier en forskjell når det gjelder folks samfunnsengasjement?
 • Hvordan kan frivillige organisasjoner bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer?
 • Hvordan har finansiering og rammevilkår endret seg for frivillige og ideelle organisasjoner, og hva er konsekvensene av disse endringene?

Tid: 8. november 2017, kl. 10–15
Sted: Henry Dunant-salen, Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, Oslo

Konferansen er gratis, men krever påmelding.

Program

10-10.30: Åpning

 • Bernard Enjolras, leder av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
 • Kulturminister Linda Hofstad Helleland

10.30-11.15: Frivillig innsats og deltagelse

 • Frivillig innsats i Skandinavia: Aukar dei sosiale skilnadane i deltakinga?
  Bjarte Folkestad, forsker II, Uni Research Rokkansenteret
 • Sosial ulikhet og ung deltakelse: Er det forskjeller mellom ulike organisasjonstyper?
  Guro Ødegård, forskningsleder, NOVA

11.30-12.15: Nye former for samfunnsengasjement

 • Kollektiv handling i digitale medier. Nye digitale skiller?
  Ivar Eimhjellen, forsker II, Uni Research Rokkansenteret
 • Bruk av sosiale medier i frivillige organisasjoner
  Audun Beyer, forsker II, Institutt for samfunnsforskning

12.15-12.45: Lunsj

12.45-13.30: Frivillighetens samfunnseffekter

 • Frivillig innsats i søk og redning
  Marte Winsvold, forsker II, Institutt for samfunnsforskning
 • Frivillig mobilisering i flyktningsituasjonen høsten 2015. Tradisjonelle organisasjoner og nye frivillige initiativ
  Audun Fladmoe, forsker II, Institutt for samfunnsforskning

13.45-15.00: Det frivillige organisasjonslandskapet

 • Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor: endringer, tilpasninger og konsekvenser
  Daniel Arnesen, stipendiat, Institutt for samfunnsforskning
 • Ideelle aktører på velferdsfeltet: omfang og virkemidler 
  Karl Henrik Sivesind, forsker I, Institutt for samfunnsforskning

 • Paneldebatt om finansiering og rammevilkår for frivillig sektor: Hvordan sikre vekst og uavhengighet for frivillig sektor?
  Marit Jacobsen, leder av Kulturalliansen
  Martin Ulvestad Østerdal, fagsjef for Virke ideell
  Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge
  Ane Sunde, avdelingsleder  for frivillighet og samfunn i Oslo Røde Kors
  Mette Kalve, direktør for NKS Kløverinstitusjoner
  Daniel Arnesen, stipendiat, Institutt for samfunnsforskning
  Karl Henrik Sivesind, forsker I, Institutt for samfunnsforskning

Paneldeltakerne
Fra venstre: Marit Jacobsen, Martin Ulvestad Østerdal, Stian Slotterøy Johnsen, Ane Sunde, Mette Kalve, Daniel Arnesen, Karl Henrik Sivesind. Foto: Norges husflidslag, LNU, Frivillighet Norge, Oslo Røde Kors, NKS Kløverinstitusjoner, Institutt for samfunnsforskning.

Konferansen ledes av Kari Steen-Johnsen, forskningsleder for gruppa «Politikk, demokrati og sivilsamfunn» ved Institutt for samfunnsforskning.

Har du spørsmål om konferansen, kan du kontakte prosjektrådgiver Karin Oline Kraglund.

Om Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning og Uni Research Rokkansenteret, som siden etableringen i 2008 har hatt som formål å drive faglig uavhengig og samfunnsrelevant forskning på frivillig sektor, frivillig engasjement og frivillige organisasjoner i Norge. Senteret er finansiert av Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

 

Meld deg på Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektors avslutningskonferanse 8. november

* må fylles ut
Publisert 28. sep. 2017 16:38 - Sist endret 30. okt. 2017 11:30