UTSATT TIL JANUAR: Frivillighet, helse og omsorg

Grunnet sykdom er vi dessverre nødt til å utsette dette frokostseminaret. Mer info om ny dato kommer.

Bilde som illustrerer frivillighet, helse og omsorg

Foto: Colourbox, redigert

Ny dato kommer

Sivilsamfunnets rolle har i de senere årene fått økt oppmerksomhet på helse- og omsorgsfeltet, og det er bred politisk enighet om at den ideelle sektorens rolle skal styrkes på velferdsområdet. Frivillig arbeid kan bidra til sosial inkludering og til å forebygge ensomhet, både for de frivillige og for dem innsatsen rettes mot. Med en aldrende befolkning og med stadig flere friske eldre, kan frivillig sektor spille en viktig rolle i tiden framover. 

På dette seminaret presenterer vi to nye forskningsrapporter om frivillighetens rolle i folkehelsearbeidet. Audun Fladmoe, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, ser først på betydningen av helse for deltakelse i frivillig arbeid, og spør:

  • Hvilken betydning har helse for rekruttering til frivillig arbeid, og for om frivillige fortsetter eller slutter?
  • Får man bedre helse og livskvalitet av å delta i frivillig arbeid, eller tiltrekker organisasjonslivet seg personer som i utgangspunktet har god helse og livskvalitet?

Deretter vil Tord Skogedal Lindén, forskningsleder ved Uni Research Rokkansenteret, gå nærmere inn på hvordan frivilligheten bidrar på et spesifikt område, nemlig eldreomsorgen. Han spør:

  • Hva samarbeider kommuner og frivillig sektor om innenfor eldreomsorgen, og hva fremmer og hemmer samarbeid?
  • Hvilke utfordringer og dilemmaer kan oppstå i samarbeidet mellom kommuner og frivillig sektor innenfor eldreomsorgen?

I tillegg til forskerpresentasjoner, blir det innlegg fra Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge, og Beate Magerholm, rådgiver ved Verdighetssenteret og Khamshajiny Gunaratnam, varaordfører i Oslo. Vi avslutter med panelsamtale og spørsmål fra salen. Ordstyrer er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Håkon Solbu Trætteberg.

Publisert 29. nov. 2017 16:16 - Sist endret 13. des. 2017 14:39