English version of this page
Avsluttet prosjekt

Bruk av fedrekvote og uttak av foreldrepenger

Prosjektperiode September 2016 - desember 2016
Oppdragsgiver Barne- og likestillingsdepartementet
Prosjektnr. 10185
Prosjektleder Ragni Hege Kitterød

Formål

I prosjektet undersøkes hva som kjennetegner fedre som ikke tar ut hele fedrekvoten, hvorfor disse fedrene ikke tar ut hele fedrekvoten, og hva som skal til for at de skal benytte en større del av fedrekvoten.

Prosjekttilnærming

Prosjektet består av tre deler:

1. En oppsummering av tidligere norsk forskning om fedre som ikke tar ut hele fedrekvoten

2. Empiriske analyser basert på registerdata av hvor mange fedre som ikke tar ut hele fedrekvoten og hva som kjennetegner disse

3. En kvalitativ del med dybdeintervjuer av fedre som ikke har benyttet hele fedrekvoten

Deltakere

Sigtona Halrynjo Ph.d. Forsker II 481 21 698 Send e-post
Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forsker II 991 62 556 Send e-post
Emneord: Likestilling
Publisert 14. okt. 2016 13:00 - Sist endret 29. jan. 2018 10:10