Signe Bock Segaard

Bilde av Signe Bock  Segaard
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.

Statsviter med fokus på demokrati, valg, representasjon og offentlig velferdspolitikk

Segaards forskningsfelt inkluderer valg, velgeratferd, representasjon og politisk kommunikasjon; demokrati og internettvalg; politikk og forvaltning på lokalt nivå; frivillig sektor og offentlig velferd. Hun er ofte brukt i media som kommentator for dansk politikk.

Hun er og har vært prosjektleder og forsker på en rekke forskningsprosjekter. Blant annet kan nevnes forskningsevalueringene av forsøkene med internettvalg i Norge, Lokalvalgdagen – kvinner i lokalpolitikkLokaldemokratiundersøkelsenLokale folkeavstemningerConditions and impacts of welfare mixFrivillig innsats prosjektet og det EU-finansierte Third Sector Impact-prosjektet.

Utover forskning er Segaard lokallagsleder i Forskerforbundet på ISF, medlem av forskningsutvalget på KIFO Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning og i valgstyret for Nordisk kommuneforskningsforening (NORKOM). Tidligere har hun vært med i juryen for frivillighetsprisen (Frivillighet Norge), styrerepresentant på ISF og medlem av ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet (UiO). Segaard har jobbet på ISF siden 2009, og har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009).

Emneord: Digitalisering, Sivilsamfunn, Velferd, Valg og demokrati

Publikasjoner

 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). De eldres lokalpolitiske deltakelse: status og tilbakeblikk, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 12.  s 201 - 221 Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). Representasjon av eldre i lokalpolitikken: parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 13.  s 223 - 242 Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk? Et lokalt perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(1), s 84- 104 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-04 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2017). The Institutional Anchoring of Social Media Venues as Arenas for Local Political Communication. Perceptions by Voters and Politicians, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  6.  s 118 - 138 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2017). Education and Elderly Care in Denmark, Norway and Sweden: National Policies and Legal Frameworks for Private Providers, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  3.  s 75 - 115 Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Internet Voting and the Secret Ballot in Norway: Principles and Popular Understandings. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties.  26(2), s 155- 169 . doi: 10.1080/17457289.2016.1145687 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2016). Velferdsmiks og rammevilkår for private tjenesteleverandører i Norge, Danmark og Sverige, I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 3.  s 40 - 49
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2016). The Norwegian trial with Internet voting: results and challenges, In Jordi Barrat i Esteve (ed.),  El voto electrónico y sus dimensiones jurídicas: Entre la ingenua complacencia y el rechazo precipitado.  Iustel.  ISBN 978-84-9890-268-6.  Kap. 8.  s 189 - 218
 • Segaard, Signe Bock (2015). Perceptions of Social Media: A Joint Arena for Voters and Politicians?. Nordicom Review.  36(2), s 65- 78 . doi: 10.1515/nor-2015-0017 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2013). Sosiale medier: et redskap for de lokale kandidatene?, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  Kapittel 10.  s 179 - 199 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2013). Forsøket med internettvalg : demokratiske effekter og utfordringer, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  Kapittel 16.  s 309 - 326 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2013). The Norwegian Trial with Internet Voting: Results and Challenges. Revista General de Derecho público Comparado.  13 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Nielsen, Jeppe Agger (2013). Local election blogs: Networking among the political elite. Information Polity.  18(4), s 299- 313 . doi: 10.3233/IP-130314 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Nielsen, Jeppe Agger (2013). Lokalt nybrott? Sosiale medier som arena for lokal valgkamp. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration.  16(4), s 3- 26 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2011). Den norske kirkes demokratiske legitimitet – erfaringer fra kirkevalget 2009. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  27(3), s 155- 179 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2011). Digitalt lokaldemokrati og kommunalt selvstyre: muligheter og snublesteiner, I: Harald Baldersheim & Eivind Smith (red.),  Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-314-0.  7.  s 156 - 183
 • Segaard, Signe Bock (2011). Sosial kapital og organisasjonstilknytning blant etniske minoriteter, I: Dag Wollebæk & Signe Bock Segaard (red.),  Sosial kapital i Norge.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-34529-7.  7.  s 179 - 203
 • Segaard, Signe Bock (2011). Velgere. Informasjon, kunnskap, valgdeltagelse og holdninger, I: Ulla Schmidt (red.),  Kirkevalget 2011. Evaluering.  KIFO Stiftelsen Kirkeforskning.  ISBN 978-82-92972-20-5.  Del 3.  s 175 - 214
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (2011). Sosial kapital - hva er det og hvor kommer det fra?, I: Dag Wollebæk & Signe Bock Segaard (red.),  Sosial kapital i Norge.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-34529-7.  Kapittel 1.  s 25 - 49
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (2011). Sosial kapital i Norge: Oljen i maskineriet?, I: Dag Wollebæk & Signe Bock Segaard (red.),  Sosial kapital i Norge.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-34529-7.  Innledning.  s 11 - 23
 • Segaard, Signe Bock (2010). Mellom myndighet og medieaktør : Nyhetsformidling i seks nett-aktive kommuner. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration.  14(1-2), s 25- 50
 • Segaard, Signe Bock (2010). Velgeratferd og valgdeltagelse, I:  Når alle stemmer teller : evaluering av demokratireformen i Den norske kirke : Kirkevalget 2009.  Kifo Stiftelsen Kirkeforskning og Det teologiske Menighetsfakultet.  ISBN 9788292972137.  Delrapport 4.  s 223 - 257
 • Segaard, Signe Bock (2008). At håndtere et e-demokrati som en organisatorisk ændring. Tidsskrift for samfunnsforskning.  (3), s 375- 407
 • Segaard, Signe Bock (2008). Lokalt e-demokrati - fra ide til resultater. Tre systematikker til at forstå to projekter. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  24(4), s 331- 358
 • Segaard, Signe Bock (2008). To e-demokratiprojekter:succes og fiasko som baggrund for læring. Kommunal ekonomi och politik.  14(4), s 33- 59
 • Segaard, Signe Bock (2005). Citizen participation. ICT and New Opportunities for Citizen participation, In Kim Viborg Andersen; Åke Grönlund; Roland Traunmüller & Maria Wimmer (ed.),  Electronic Government - Workshop and Poster Proceedings of the Fourth International EGOV Conference 2005.  Universitätsverlag Rudolf Trauner.  ISBN 3-85487-830-3.  eParticipation.  s 205 - 212

Se alle arbeider i Cristin

 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (red.) (2011). Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-34529-7.  293 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (red.) (2017). Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Velferdsstatens barn. 2017:08. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Kvinner i lokalpolitikk 2015 : En statusevaluering. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:08. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2015). Skole og eldreomsorg i Skandinavia. Nasjonale føringer for ikke-offentlige aktører. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2015:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Vabo, Signy Irene (2015). Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2015:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte & Saglie, Jo (2014). Internettvalg : Hva gjør og mener velgerne?. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2013). Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2013-3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stokstad, Sigrid & Segaard, Signe Bock (2013). Forsvinner det kommunale selvstyret i statlig klagebehandling?.
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2012). E-valg i et demokratisk perspektiv : Sluttrapport. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2012:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (red.) (2012). Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2012:003. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard & Segaard, Signe Bock (2011). Ungdommens politiske bruk av sosiale medier. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2011:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2011). Frivillig sektor og innvandrere : Et forskningsbasert notat. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Notat. Vis sammendrag
 • Eimhjellen, Ivar & Segaard, Signe Bock (2010). Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2010-8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2010). Frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer. Organisasjonenes kontakt med studieforbund og utdanningssystemet. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2010-7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2010). Kirkevalget 2009 : En analyse av velgeratferd og valgdeltagelse blant medlemmer av Den norske kirke. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:004. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2010). Veje til lokalt e-demokrati - organisering, mål, virkemidler og resultater.
 • Segaard, Signe Bock & Ødegård, Guro (2010). Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati : Utredning og evaluering av seks e-demokratiprosjekter i norske kommuner. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2009). Politisk og administrativ rolle- og arbeidsdeling i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) : En faktabasert analyse. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2009:011. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2009). Veje til lokalt e-demokrati - organisering, mål, virkemidler og resultater. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 174. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2004). Hvor går veien? Riksvei 2. En studie av plan- og beslutningsprosessen.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). De eldres lokalpolitiske deltakelse. Status og tilbakeblikk.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). The legitimacy of local referendums on municipal amalgamation: An instrument for decision-making or consulting citizens?.
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Skjønte folk hva de stemte på?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  s 16- 17
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Avslutning: behov for veiledning?, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  10.  s 176 - 179
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Gjennomføring av og erfaringer med folkeavstemninger i kommunene, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  4.  s 53 - 85
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Introduksjon - undersøkelse om lokale folkeavstemninger, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  1.  s 11 - 14
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2017). Lokale folkeavstemningers legitimitet - en drøftelse, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  9.  s 162 - 175
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2016). Representasjon av eldre i lokalpolitikken. Parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Governments should consider the consequences when they decide whether to adopt Internet voting. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2016). Education and elderly care in Denmark, Norway and Sweden. National policies and legal framework for private providers. Vis sammendrag
 • Vassil, Kristjan; Solvak, Mihkel; Rozgonjuk, Dmitri; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Goodman, Nicole (2016). Internet voter profiles: comparison of Estonian and Norwegian voters. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2015). Er det EU som bestemmer hvem som skal utføre velferdstjenester i Norge?.
 • Segaard, Signe Bock (2015). Kvinner og lokalpolitikk.
 • Segaard, Signe Bock (2015). Rammevilkår for private tjenesteleverandører i Norge, Danmark og Sverige..
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2015). Education and elderly care in Denmark, Norway and Sweden: National policies and legal framework.
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2014). Internet voting in Norway 2013: The principle of the secret ballot in practice.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Bokanmeldelse: Anne Halvorsen, Einar Lier Madsen og Nina Jentoft (red.) (2013). Evaluering. Tradisjoner. Praksis. Mangfold. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  30(2), s 137- 142
 • Segaard, Signe Bock (2014). Internettvalg. Norske erfaringer.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Segaard, Signe Bock (2014). The Institutional Anchoring of Social Media as Arenas for Political Communication.
 • Baldersheim, Harald; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2013). Internet Voting in Norway 2011: Democratic and Organisational Experiences.
 • Segaard, Signe Bock (2013). Demokratiets problemer. - Hva kan IKT bidra til å løse?.
 • Segaard, Signe Bock (2013). E-government. - Et konsept for alle?. Maan-käyttö. Nordiskt Häfte.  3a, s 13- 15
 • Segaard, Signe Bock (2013). Expectations regarding Social Media. A joint arena for voters and politicians?. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock (2013). Social Media and the Political Sphere.
 • Segaard, Signe Bock (2013). Sosiale medier – et redskap for den lokale kandidaten? En studie av kandidaters bruk av sosiale medier i valgkampen.
 • Baldersheim, Harald; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2012). Internet Voting in Norway 2011: Democratic and Organisational Experiences.
 • Segaard, Signe Bock (2012). Sosiale medier – et redskap for de allerede medievante kandidater.
 • Segaard, Signe Bock & Nielsen, Jeppe Agger (2012). Local Election Campaign on Social Media. Evidence from Norwegian Municipalities.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2012). Firstmover. Internetvalg er kommet til Norge. Politiken, København.
 • Wollebæk, Dag & Segaard, Signe Bock (2012). Ingen solskinnshistorie. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Segaard, Signe Bock (2011). Veje til lokalt e-demokrati - organisering, mål, virkemidler og resultater, I: Andreas Ivarsson (red.),  Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt.  Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan.  ISBN 978-91-633-9802-5.  4.2.5.  s 301 - 304
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2011). E-valg – en demokratisk gevinst? Problemstillinger og utfordringer i evaluering av et forsøk med elektronisk valg i Norge høsten 2011.
 • Schmidt, Ulla & Segaard, Signe Bock (2010). Innledning. Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget 2009, I:  Når alle stemmer teller : evaluering av demokratireformen i Den norske kirke : Kirkevalget 2009.  Kifo Stiftelsen Kirkeforskning og Det teologiske Menighetsfakultet.  ISBN 9788292972137.  Innledning.  s 15 - 23
 • Segaard, Signe Bock (2010). Den lokale valgkampen: Den menige lokalpolitikerens synlighet i sosiale medier.
 • Segaard, Signe Bock (2007). Demokratiske effekter af lokalt e-demokrati – mulige empiriske forklaringer.
 • Segaard, Signe Bock (2007). Hvordan skape lokalt e-demokrati - er det mulig å shoppe e-demokrati?.
 • Segaard, Signe Bock (2007). Refleksivitet i følgeforskning. -Strategi, roller og utfordringer.
 • Segaard, Signe Bock (2007). Two e-Democracy Projects - Democratic effects and learning effects.
 • Segaard, Signe Bock (2005). Can ICT promote democratization of planning and decision making processes at the local level?.
 • Segaard, Signe Bock (2005). Citizen participation. ICT and New opportunities for Citizen Participation.
 • Segaard, Signe Bock (2005). E-demokrati - en fornyelse av kommunedemokratiet?.
 • Segaard, Signe Bock (2005). E-demokrati - et studie af eksisterende litteratur i et interdisciplinært forskningsfelt.
 • Segaard, Signe Bock (2005). Litteratur om e-demokrati – hvad findes der på nettet?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 23. okt. 2017 15:51