Ferdinand Andreas Mohn

Bilde av Ferdinand Andreas Mohn
Stillingstittel Forsker II
Grad Ph.d.
Kontakt 484 44 280 f.a.mohn@samfunnsforskning.no

Sosiolog som forsker på sosial lagdeling i utdanning og arbeid, og integrering av innvandrerbefolkningen

Ferdinand har doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han forsker blant annet på innvandreres familieatferd og arbeidsmarkedsintegrering, og frafall i videregående skole

Emneord: Likestilling, Arbeid, Migrasjon

Publikasjoner

  • Mohn, Ferdinand A & Hermansen, Are Skeie (2013). Kan vi forbedre våre årsaksslutninger ved å tegne grafer? En innføring i den kontrafaktiske modellen og kausale grafer (DAGs). Sosiologi i dag.  43(3), s 9- 38
  • Fangen, Katrine & Mohn, Ferdinand A (2010). Assessing the Situation: Transnational Review, In Katrine Fangen; Ferdinand Mohn & Kirsten Synnøve Fossan (ed.),  Inclusion and Exclusion of Young Adult Immigrants: Barriers and Bridges.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-0420-0.  9.
  • Fangen, Katrine & Mohn, Ferdinand A (2010). Introduction: Turning Adult, Becoming Nationalized, In Katrine Fangen; Ferdinand Mohn & Kirsten Synnøve Fossan (ed.),  Inclusion and Exclusion of Young Adult Immigrants: Barriers and Bridges.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-0420-0.  1.
  • Fangen, Katrine & Mohn, Ferdinand A (2010). Norway: The Pitfalls of Egalitarianism, In Katrine Fangen; Ferdinand Mohn & Kirsten Synnøve Fossan (ed.),  Inclusion and Exclusion of Young Adult Immigrants: Barriers and Bridges.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-0420-0.  6.  s 139 - 174

Se alle arbeider i Cristin

  • Mohn, Ferdinand A (2015). Marital Fault Lines. Spouse Selection and Socioeconomic Assimilation Among the Immigrant Population in Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 20. juni 2017 13:08