Daniel Arnesen

Bilde av Daniel Arnesen
English version of this page
Stillingstittel Stipendiat
Grad Master

Sosiolog med interesse for sivilsamfunn og frivillige organisasjoner

Daniel Arnesen er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo. Han interesserer seg for tema som sivilsamfunn og demokrati, frivillige organisasjoner, og sivilt engasjement og deltagelse.

Han arbeider for tiden med et doktorgradsprosjekt, som tar for seg hvordan forholdet mellom nasjonale frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter i Norge har utviklet seg fra 1976 til 2013. Prosjektet tar blant annet sikte på å undersøke endringer i frivillige organisasjoners deltagelse i offentlig politikkutforming. Betydningen av statlige tilskuddsordninger for frivillig sektor og paraplyorganisasjoners rolle i politikk og forvaltning står også sentralt.

Arnesen er tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Sosiale medier

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Emneord: Sivilsamfunn

Publikasjoner

 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2015). Norway Country Report. European Foundations for Research and Innovation, In B. Gouwenberg; D. Karamat Ali; L. Hoolwerf; Rene Bekkers; T. Schuyt & J. Smit (ed.),  EUFORI Study: European Foundations for Research and Innovation.  Publications Office of the European Union.  ISBN 978-92-79-48436-0.  Kapittel 20.  s 855 - 890

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-7.
 • Arnesen, Daniel (2016). Finansiering og rammevilkår : Delrapportering. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Notat. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel (2015). Undersøkelsene om frivillig innsats 1998-2014 : Dokumentasjonsrapport. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2015-3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2014). Notat: Frivillig sektor i Oslo : Nøkkeltall og hovedtrekk.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Medlemsorganisasjoner og ulike tilknytningsformer.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2016). An organizational landscape in transformation.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2015). Fra utopi til virkelighet? Sivilsamfunnet som sosialt felt og normativt ideal.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2015). Organisasjonslandskap i endring 1980-2014.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 27. nov. 2017 10:29