Anne Skevik Grødem

Bilde av Anne Skevik  Grødem
English version of this page
Stillingstittel Forskningsleder, Velferdspolitikk
Grad Dr. polit.
Kontakt 920 56 232 a.s.grodem@samfunnsforskning.no

Sosiolog med sterk interesse for velferdsforskning

Anne Skevik Grødem er forskningsleder for Velferdspolitikk-gruppa ved ISF, og har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2001). Blant de viktigste forskningsinteressene hennes er familiepolitikk, sammenlignende velferdspolitikk, fattigdom og marginalisering, og migrasjon som en utfordring for velferdspolitikken. For tida jobber hun med et prosjekt om den norske pensjonsreformen.

Grødem er nasjonal ekspert i the European Social Policy Network, som er et rådgivende organ for Europakommisjonen, og sitter i programstyret til Norges forskningsråds program HELSEVEL (Bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester).

Emneord: Velferd

Publikasjoner

 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2017). Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring., I: Mary Ann Stamsø (red.),  Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg).  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-424005.  Kapittel 14.  s 362 - 381
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Family-oriented policies in Scandinavia and the challenge of immigration. Journal of European Social Policy.  27(1), s 77- 89 . doi: 10.1177/0958928716673315 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Farvel til den barnevennlige velferdsstaten?, I: Stian Carstens Bendiksen; Sverre Helseth & Charlotte Lundgren (red.),  Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?.  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  ISBN 978-82-8286-317-9.  Artikkel 10.  s 184 - 200
 • Hagelund, Anniken & Grødem, Anne Skevik (2017). Build Your Own Pension: Framing Pension Reform and Choice in Newspapers. Journal of Aging & Social Policy.  29(3), s 218- 234 . doi: 10.1080/08959420.2016.1242108
 • Grødem, Anne Skevik (2016). Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk. Sosiologisk Tidsskrift.  24(4), s 303- 326 . doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-04-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2016). Migration as a Challenge to the Nordic Welfare States, In Noralv Veggeland (ed.),  The Current Nordic Welfare State Model.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-63485-124-4.  Chapter 8.  s 149 - 170 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2015). Prioritising care services: Do the oldest users lose out?. International Journal of Social Welfare.  24(1), s 73- 80 . doi: 10.1111/ijsw.12116
 • Grødem, Anne Skevik (2015). De norske trygdene i møte med et europeisk arbeidsmarked, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 8.  s 171 - 189
 • Grødem, Anne Skevik & Hansen, Inger Lise (2015). Integrating in Homeownerland: The Norwegian housing regime and why it matters for immigrants’ social inclusion. Nordic Journal of Migration Research.  5(3), s 117- 125 . doi: 10.1515/njmr-2015-0019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Orupabo, Julia (2015). Gradering av sykmeldinger - hvilke problemer løser det?. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 41- 60 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hermansen, Åsmund & Grødem, Anne Skevik (2015). Redusert liggetid blant de eldste : reformeffekt. Sykepleien Forskning.  10(1), s 24- 32 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.53351
 • Grødem, Anne Skevik (2014). A Review of Family Demographics and Family Policies in the Nordic Countries. Baltic Journal of Political Science.  3, s 50- 66 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2013). Migration and welfare sustainability. The case of Norway, In Grete Brochmann & Elena Jurado (ed.),  Europe's immigration challenge. Reconciling work, welfare and mobility.  I.B. Tauris.  ISBN 9781780762265.  Kap. 3.  s 59 - 76
 • Hermansen, Åsmund & Grødem, Anne Skevik (2013). Organisert for samhandling?. Sykepleien Forskning.  (4), s 354- 361 . doi: 10.4220/sykepleienf.2013.0141
 • Grødem, Anne Skevik (2012). Migration som en udfordring for de nordiske velfærdsstater. Økonomi & politik.  85(4), s 28- 42
 • Grødem, Anne Skevik (2012). Velferdsstaten som ramme om oppvekst, I: Øyvind Kvello (red.),  Oppvekstmiljø og sosialisering.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425187.  Kapittel 3.  s 85 - 112
 • Grødem, Anne Skevik (2011). Den gode barndommen - ved politikkens grense, I: Aksel Hatland (red.),  Veivalg i velferdspolitikken.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008319.  2.  s 15 - 34
 • Grødem, Anne Skevik (2010). Barn og barnefamilier, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Charlotte Koren (red.),  De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40390-1.  Kapittel.  s 297 - 310
 • Grødem, Anne Skevik (2010). Enslige forsørgere, enker og enkemenn, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Charlotte Koren (red.),  De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40390-1.  kapittel.  s 311 - 326
 • Grødem, Anne Skevik & Hatland, Aksel (2010). Family and Working Life in the Nordic Countries, I: Stein Kuhnle; Yinzhang Chen; Klaus Petersen & Pauli Kettunen (red.),  The Nordic Welfare State.  Fudan University Press.  ISBN 978-7-309-07232-7.  Kapittel.
 • Grødem, Anne Skevik (2009). The impact of poverty and immigrant background on children's school satisfaction: evidence from Norway. International Journal of Social Welfare.  18(2), s 193- 201 . doi: 10.1111/j.1468-2397.2008.00594.x
 • Sandbæk, Mona & Grødem, Anne Skevik (2009). Barnefattigdom i et rettighetsperspektiv, I: Tone Fløtten (red.),  Barnefattigdom.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39085-0.  kapittel.  s 184 - 202
 • Grødem, Anne Skevik (2008). Fattigdommens ansikter: økonomi og levekår i norske barnefamilier. Tidsskrift for velferdsforskning.  11(4), s 230- 243
 • Grødem, Anne Skevik (2008). Household poverty and deprivation among children: How strong are the links?. Childhood.  15(1), s 107- 125
 • Grødem, Anne Skevik (2008). The development of policies for families with children in Norway, In Marius Olivier & Stein Kuhnle (ed.),  Norms and institutional design. Social security in Norway and South Africa.  Sun Press.  ISBN 9781920109592.  Kapittel 21.  s 253 - 626
 • Grødem, Anne Skevik & Liebenberg, Janet (2008). Poverty in Norway and South Africa, In Marius Olivier & Stein Kuhnle (ed.),  Norms and institutional design. Social security in Norway and South Africa.  Sun Press.  ISBN 9781920109592.  Kapittel 10.  s 111 - 122
 • Grødem, Anne Skevik (2006). "Absent fathers" og "reorganised families"? Variations in father-child contact after parental break-up in Norway. Sociological Review.  54(1), s 114- 132
 • Grødem, Anne Skevik (2006). Fairness in child support assessments: the views of non-resident fathers in Norway. International Journal of Law, Policy and the Family.  20(2), s 181- 200
 • Grødem, Anne Skevik (2006). Lone motherhood in the Nordic countries: sole providers in dual breadwinner regimes, In Anne Lise Ellingsæter & Arnlaug Leira (ed.),  Politicising parenthood in Scandinavia. Gender relations in welfare states.  Policy Press.  ISBN 186134645X.  Kapittel 11.  s 241 - 264
 • Grødem, Anne Skevik (2006). Working their way out of poverty? Lone Mothers in Policies and Labour Markets, In Aksel Hatland & Jonathan Bradshaw (ed.),  Social Policy, Employment and Family Change in Comparatice Perspective.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-84844-416-4.  Kapittel 12.  s 221 - 236
 • Grødem, Anne Skevik (2005). Women’s Citizenship in the Time of Activation: The Case of Lone Mothers in ”Needs-based” Welfare States. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  12(1), s 42- 66
 • Grødem, Anne Skevik (2004). A Gilded Cage? Help and Control in Early Norwegian Social Policy. Journal of Family History.  29(3), s 211- 224
 • Grødem, Anne Skevik (2004). Family Economy Workers of Caring Mothers? Male Breadwinning and Widows’ Pensions in Norway and the UK. Feminist Economics.  10(2), s 91- 113
 • Grødem, Anne Skevik (2004). Far, forsørger og fattig? Økonomiske problemer blant norske samværsfedre”.. Tidsskrift for velferdsforskning.  7(1), s 2- 16
 • Grødem, Anne Skevik (2004). The New Family's Vulnerable Vanguard: Child Maintenance Reform in Norway".. Social Policy and Society.  3(1), s 11- 19
 • Grødem, Anne Skevik (2003). Children of the Welfare State: Individuals with Entitlements, or Hidden in the Family?. Journal of Social Policy.  32(3), s 423- 440
 • Grødem, Anne Skevik (2001). Lone parents and Employment in Norway, In Jane Millar & Karen Rowlingson (ed.),  Lone Parents, Employment and Social Policy. Cross-national comparisons.  Policy Press.  ISBN 1-86134-320-5.  Kapittel 5.  s 87 - 105

Se alle arbeider i Cristin

 • Fløtten, Tone; Grødem, Anne Skevik & Källsmyr, Karin (2016). Insatser mot barnfattigdom.
 • Grødem, Anne Skevik (2016). ESPN Thematic Report on work-life balance measures for persons of working age with dependent relatives.
 • Grødem, Anne Skevik (2016). Mandatory activation for recipients of social assistance in Norway. ESPN - European Social Policy Network - Flash Report 2016/6. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bay, Ann-Helén; Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Grødem, Anne Skevik & Terum, Lars Inge (2015). Nav som lærende organisasjon. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2015:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2015). ESPN Flash Report 2015/58 Partial sick leave in Norway: high hopes for social inclusion.
 • Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia & Pedersen, Axel West (2015). Gradert sykemelding : oppfølging og trygdemottak etter sykepengeperiodens utløp. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2015:005. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik & Pedersen, Axel West (2015). ESPN Thematic Report on minimum income schemes – Norway (2016).
 • Djuve, Anne Britt & Grødem, Anne Skevik (red.) (2014). Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering i Norden. FAFO-rapport. 27.
 • Fløtten, Tone & Grødem, Anne Skevik (2014). Helhetlige tiltak mot barnefattigdom. En kunnskapsoppsummering.. FAFO-rapport. 18.
 • Grødem, Anne Skevik (2014). Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:016. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik; Nielsen, Roy A & Strand, Anne Hege Henden (2014). Unge mottakere av helserelaterte ytelser. Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET. FAFO-rapport. 37.
 • Gautun, Heidi; Bogen, Hanne Elisabeth & Grødem, Anne Skevik (2013). Konsekvenser av konkurranseutsetting- Kvalitet, effektivitet og arbeidsvilkår i sykehjem og hjemmetjenester.
 • Grødem, Anne Skevik & Aspøy, Tove Mogstad (2013). Konkurranseutsatt kompetanse. Om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige. FAFO-rapport. 26.
 • Grødem, Anne Skevik; Hansen, Inger Lise & Sandbæk, Miriam Latif (2013). Boligpolitiske velferdsgevinster. Fafo-notat. 20.
 • Grødem, Anne Skevik & Sandbæk, Miriam Latif (2013). Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold. FAFO-rapport. 45.
 • Hansen, Inger Lise; Grødem, Anne Skevik & Bakkeli, Vidar (2013). Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon. FAFO-rapport. 49.
 • Sandlie, Hans Christian & Grødem, Anne Skevik (red.) (2013). Bolig og levekår i Norge 2012. NOVA Rapport. 14.
 • Grødem, Anne Skevik (2012). Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon. Hvordan fungerer de lokalt?.
 • Grødem, Anne Skevik; Gautun, Heidi & Hermansen, Åsmund (2012). Hvordan fordele omsorg? Utfordringer med å prioritere mellom eldre og yngre brukere.
 • Grødem, Anne Skevik & Hansen, Inger Lise (2012). Samlokaliserte boliger og store bofellesskap. Perspektiver og erfaringer i kommunene.
 • Fløtten, Tone; Grødem, Anne Skevik; Hansen, Inger Lise Skog; Nielsen, Roy A & Grønningsæter, Arne Backer (2011). Kunnskap om fattigdom i Norge. En oppsummering.
 • Grødem, Anne Skevik (2011). Innvandrerbarn og bolig. Hva betyr boligen og bomiljøet for inkludering?.
 • Grødem, Anne Skevik & Elgvin, Olav (2011). Hvem bestemmer? Ektefellevalg blant unge med innvandrerbakgrunn.
 • Suseg, Helle; Grødem, Anne Skevik; Valset, Kirsti & Mossige, Svein (2008). Seksuelle krenkelser via nettet - hvor stort er problemet?. NOVA Rapport. 16.
 • Øia, Tormod; Grødem, Anne Skevik & Krange, Olve (2006). Fattige innvandrerbarn. NOVA Rapport. 16.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grødem, Anne Skevik (2017). Integrasjon og tillit..
 • Grødem, Anne Skevik (2016). The Nordic Welfare Model and the Refugee Crisis: Buffer or Weakness? OECD Insights Blog.
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2015). Prioritising Care Services: Do the Oldest Users Lose Out.
 • Grødem, Anne Skevik (2015). I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Anmeldelse av bok redigert av Karin Widerberg. Tidsskrift for samfunnsforskning.  56(4), s 507- 510
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2014). "Prioritizing care services: Do the oldest users lose out?".
 • Grødem, Anne Skevik (2014). Nav - med brukeren i sentrum?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  55(2), s 245- 248
 • Gautun, Heidi & Grødem, Anne Skevik (2013). Prioritizing care services: Do the oldest users lose out?.
 • Grødem, Anne Skevik & Sandlie, Hans Christian (2013). Innledning, I: Hans Christian Sandlie & Anne Skevik Grødem (red.),  Bolig og levekår i Norge 2012.  NOVA.  ISBN 978-82-7894-486-8.  Innledning.  s 11 - 30
 • Sandlie, Hans Christian & Grødem, Anne Skevik (2013). Avslutning, I: Hans Christian Sandlie & Anne Skevik Grødem (red.),  Bolig og levekår i Norge 2012.  NOVA.  ISBN 978-82-7894-486-8.  Avslutning.  s 135 - 155
 • Grødem, Anne Skevik & Elgvin, Olav (2011). Bestemme selv? – Autonomi i partnervalg blant norsk minoritetsungdom, I: Katrine Bakke Lossius; Merete Munch; Solfrid Lien & Lill Salole (red.),  Ikke bare tvangsekteskap.  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.  ISBN 978-82-8246-088-0.  Del 1.  s 84 - 89
 • Grødem, Anne Skevik (2006). Family Policy, In Tony Fitzpatrick (ed.),  International Encyclopedia of Social Policy.  Routledge.  ISBN 0415419271.  Oppslagsord.
 • Grødem, Anne Skevik (1998). Aleneforeldre i 2015 - tilbake til start., I:  Aftenposten.  Schibsted.  Viten.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 30. juni 2017 13:05