Anniken Hagelund

Bilde av Anniken Hagelund
English version of this page
Stillingstittel Forsker I
Grad Dr. polit.
Kontakt 22 85 84 70 (UiO) 901 23 044 anniken.hagelund@samfunnsforskning.no

MA Social Anthropology of Development, SOAS, University of London (1996). Cand. Polit. i sosiologi, Universitetet i Oslo (1998). Dr. Polit. i sosiologi, Universitetet i Oslo (2003).

I doktorgradsarbeidet mitt analyserte jeg den politiske debatten om innvandring i Norge fra 70-tallet til idag. I tiden etter doktorgraden har jeg arbeidet med flere forskningsprosjekter som på ulikt vis har tematisert forholdet mellom innvandring, integrering og velferdsstat. Jeg har både vært interessert i selve politikkutviklingen og gjort studier som har tematisert bakkebyråkratenes rolle i gjennomføringen av integreringspolitikken og i utviklingen av nasjonal politikk på innvandrings/velferdsfeltet. I den senere tid har jeg også rettet oppmerksomheten mot de trygdeordningene som retter seg mot hele befolkningen, særlig syketrygden. Jeg koordinerer det instituttstrategiske prosjektet "Trygd i kontekst - TREfF". I prosjektet "Politics of sickness" skriver jeg på historien om den norske sykefraværspolitikken.

Emneord: Migrasjon, Velferd

Publikasjoner

 • Grødem, Anne Skevik; Hagelund, Anniken; Hippe, Jon Mathias & Trampusch, Christine (2018). Beyond coverage: the politics of occupational pensions and the role of trade unions. Introduction to special issue. Transfer - European Review of Labour and Research.  24(1), s 9- 23 . doi: 10.1177/1024258917747842 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hagelund, Anniken & Grødem, Anne Skevik (2017). Build Your Own Pension: Framing Pension Reform and Choice in Newspapers. Journal of Aging & Social Policy.  29(3), s 218- 234 . doi: 10.1080/08959420.2016.1242108
 • Hagelund, Anniken & Kavli, Hanne Cecilie (2017). "Integration", In Bent Greve (ed.),  Handbook of Social Policy Evaluation.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78536-323-8.  20.  s 383 - 402
 • Hagelund, Anniken (2016). The activating profession: coaching and coercing in the welfare services. International Journal of Public Sector Management.  29(7), s 725- 739 . doi: 10.1108/IJPSM-02-2016-0036
 • Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel & Terum, Lars Inge (2016). Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?. Tidsskrift for velferdsforskning.  19(1), s 24- 43 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2016-01-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hellström, Anders; Hagelund, Anniken & Meret, Susi (2016). Between a Normal Political Contester and a Devil in Disguise: Framing the National Populist Parties in Mainstream Press Editorials in Scandinavia, In Anders Hellström (ed.),  Trust us. Reproducing the Nation and the Scandinavian Nationalist Populist Parties..  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-927-9.  Chapter 5.  s 130 - 167
 • Hellström, Anders; Hagelund, Anniken & Meret, Susi (2016). Issues and Tone towards the Nationalist Populist Parties in Mainstream Press Editorials in Scandinavia, In Anders Hellström (ed.),  Trust us. Reproducing the Nation and the Scandinavian Nationalist Populist Parties..  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-927-9.  Chapter 4.  s 112 - 129
 • Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Pedersen, Axel West (2015). Trygdepolitiske dilemmaer: Effektivitet versus fordeling, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 1.  s 11 - 37
 • Dale-Olsen, Harald & Hagelund, Anniken (2015). Arbeidsgiverne og arbeidslinja, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 5.  s 107 - 130
 • Djuve, Anne Britt; Hagelund, Anniken & Kavli, Hanne Cecilie (2015). Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 21- 40 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hagelund, Anniken; Bay, Ann-Helén & Hatland, Aksel (2015). Epilog, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  kap 9.  s 190 - 194
 • Hagelund, Anniken & Brochmann, Grete (2015). Migrationspolitik in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten, I: Bernd Henningsen; sven jochem & Siegfried Frech (red.),  Das Politische Skandinavien. Gesellschaft, Wirtschaft, Politik & Kultur.  Wochen Schau Verlag.  ISBN 978-3-7344-0050-6.  kap.  s 173 - 198
 • Hagelund, Anniken & Engelstad, Fredrik (2015). Introduction: Institutional Change in Neo- Corporatist Society, In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  1.  s 1 - 16
 • Hagelund, Anniken & Pedersen, Axel West (2015). To Reform or Not to Reform? Explaining the Coexistence of Successful Pension Reform and Sick Pay Inertia in Norway, In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Chapter 12.  s 220 - 242
 • Hagelund, Anniken & Terum, Lars Inge (2015). Fra saksbehandler til veileder? Om iverksetting av velferdspolitikk I arbeidslinjens tid, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  kap 6.  s 131 - 152
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2014). Migrationspolitik in den Skandinavischen Wohlfahrtsstaaten: Zuwanderung und integration). Der Burger im Staat.  64(2-3), s 149- 158 Vis sammendrag
 • Hagelund, Anniken (2014). From economic incentives to dialogic nudging - The politics of change and inertia in Norwegian sickness insurance. Journal of Social Policy.  43(1), s 69- 85 . doi: 10.1017/S0047279413000615 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hagelund, Anniken & Bryngelson, Anna (2014). Change and Resilience in Welfare State Policy : The Politics of Sickness Insurance in Norway and Sweden. Social Policy & Administration.  48(3), s 300- 318 . doi: 10.1111/spol.12009 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Djuve, Anne Britt; Hagelund, Anniken & Kavli, Hanne Cecilie (2012). Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange, I: Steinar Stjernø & Einar Øverbye (red.),  Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02119-5.  Kapittel 5.  s 96 - 107
 • Hagelund, Anniken; Kavli, Hanne Cecilie & Reegård, Kaja (2012). "Å bytte lag" - deltakere og deltakelse på statsborgerseremonier, I: Aagedal Olaf (red.),  Statsborgarseremoniar i Skandinavia.  Unipub forlag.  ISBN 9788274774988.  Kapittel.  s 145 - 168
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2011). Migrants in the Scandinavian welfare state. The emergence of a social policy problem. Nordic Journal of Migration Research.  1(1), s 13- 24 . doi: 10.2478/v10202-011-0003-3
 • Hagelund, Anniken & Reegård, Kaja (2011). ‘Changing teams’: a participant perspective on citizenship ceremonies. Citizenship Studies.  15(6-7), s 735- 748 . doi: 10.1080/13621025.2011.600087
 • Bay, Ann-Helén; Finseraas, Henning & Hagelund, Anniken (2010). Civil Society and Political Integration of Minorities in Norway, In Bo Bengtsson; Per Strømblad & Ann-Helén Bay (ed.),  Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781443825740.  -.  s 295 - 343
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2010). From rights to duties? Welfare and citizenship for immigrants and refugees in Scandinavia, In Patrick Baert; Sokratis Koniordos; Giovanna Procacci & Carlo Ruzza (ed.),  Conflict, Citizenship and Civil Society.  Routledge.  ISBN 9780415558730.  Part 2.
 • Hagelund, Anniken (2010). Dealing with the Dilemmas: Integration at the Street-level in Norway. International migration (Geneva. Print).  48(2), s 79- 102 . doi: 10.1111/j.1468-2435.2008.00497.
 • Hagelund, Anniken & Kavli, Hanne Cecilie (2009). If work is out of sight. Activation and citizenship for new refugees. Journal of European Social Policy.  19(3), s 259- 270 . doi: 10.1177/0958928709104741
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2007). Velferd og innvandrere. For mye, feil eller ikke nok?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  48(2)
 • Akkerman, Tjitske & Hagelund, Anniken (2007). Women and children first!’ Anti-immigration parties and gender in Norway and the Netherlands -. Patterns of Prejudice.  41(2), s 197- 214
 • Hagelund, Anniken (2007). But they are Norwegians!' Talking about culture at school. Ethnography and Education.  2(1), s 127- 143
 • Hagelund, Anniken (2007). Byråkratiske møter med sårbarhet Snillhetskontroll i arbeid med flyktninger. Sosiologi i dag.  37(3-4), s 143- 165
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2005). Hindrar välfärdsstaten integrationen?. I & M : invandrare & minoriteter.  29, s 40- 41
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2005). ”Velferdsstat og innvandring – et sort hull i forskningen?. Dagbladet.
 • Hagelund, Anniken (2005). Why it is bad to be kind. Educating refugees to life in the welfare state. A case study from Norway. Social Policy & Administration.  39(6), s 669- 683
 • Hagelund, Anniken (2004). Anstendighetens utside. ’Rasisme’ i norsk innvandringspolitisk diskurs. Tidsskrift for samfunnsforskning.  45(1), s 3- 30
 • Hagelund, Anniken (2004). Mot en god debatt? Retorikk om retorikk i debatten om debatten. Tidsskrift for samfunnsforskning.  45(3), s 547- 559
 • Hagelund, Anniken (2003). A Matter of Decency? The Progress Party in Norwegian Immigration Politics. Journal of ethnic and migration studies.  29(1), s 47- 66
 • Hagelund, Anniken (2003). The importance of being good. Power and morality in Norwegian immigration politics. Comparative Social Research.  22
 • Hagelund, Anniken (2002). De kwestie van cultuur. Migrantenstudies.  18(4), s 274- 287
 • Hagelund, Anniken (2002). Problematising Culture. Discourses on Integration in Norway. Journal of International Migration and Integration.  3(3-4), s 401- 416
 • Hagelund, Anniken (1999). Den vanskelige makten. Norad Report.  57, s 251- 270

Se alle arbeider i Cristin

 • Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Hatland, Aksel (red.) (2015). For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  349 s.
 • Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (ed.) (2015). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  298 s.
 • Hagelund, Anniken (2014). Sykefraværets politikk: Trygdeordningen som ikke lot seg rikke?. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202406653.  198 s. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2012). Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945-2010. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-30238-9.  297 s.
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2010). Velferdens grenser : Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016177.  391 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Djuve, Anne Britt; Kavli, Hanne Cecilie & Hagelund, Anniken (2011). Kvinner i kvalifisering : introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver. FAFO-rapport. 2.
 • Hagelund, Anniken; Kavli, Hanne Cecilie & Reegård, Kaja (2009). Jeg følte det var min dag Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier.
 • Hagelund, Anniken & Loga, Jill (2009). Frivillighet, innvandring, integrasjon : En kunnskapsoversikt. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2009-1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hagelund, Anniken & Loga, Jill M (2009). Frivillighet. Innvandring. Integrering. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2009:001.
 • Kavli, Hanne Cecilie; Hagelund, Anniken & Bråthen, Magne (2007). Med rett til å lære og plikt til å delta. En evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere.
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2005). Innvandringens velferdspolitiske konsekvenser. Nordisk kunnskapsstatus.
 • Hagelund, Anniken (2003). The Importance of Being DecentPolitical Discourse on Immigration in Norway 1970-2002.
 • Hagelund, Anniken (1999). Kampen om anstendigheten Innvandringsdebatt i kommunevalgkampen 1999.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grødem, Anne Skevik & Hagelund, Anniken (2017). How some reform attempts succeed while others fail – a comparative analysis of two pension reform processes in one country.
 • Hagelund, Anniken (2017). Velferdsstaten i endring.
 • Hagelund, Anniken (2014). Sykefraværets politikk. Nye styringsformer i velferdsstaten. Stat og styring.  (4), s 36- 38
 • Hagelund, Anniken (2014). «Syketrygd i Norge og Sverige – hvorfor så forskjellige?». LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.  (10), s 48- 49
 • Hagelund, Anniken (2013). Innvandring til den norske velferdsstaten. Et historisk blikk, I: Per Steinar Raaen (red.),  Vi- og de andre. Foredrag ved Stiklestad nasjonale kultursenter.  Stiklestad nasjonale kultursenter.  ISBN 978-82-91350-14-1.  s 9-26.  s 9 - 26
 • Hagelund, Anniken (2013). Trygdeordningen som ikke lot seg rikke? Historien om norsk sykefraværspolitikk. Magasinet Velferd.  102(3), s 22- 24
 • Hagelund, Anniken & Pedersen, Axel West (2013). To reform or not to reform? Exploring the conditions for successful welfare reform through a comparison of pension reform and sick pay inertia.
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2012). Vems välfärdsstat?. Framtider.  2
 • Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Pedersen, Axel West (2010). ”Ingen enkle løsninger”, Aftenposten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Loga, Jill M & Hagelund, Anniken (2009). Frivilllighet og integrering.
 • Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (2006). Velferdsstat og innvandring – utfordringer for forskningen. Tidsskrift for velferdsforskning.  9(4), s 196- 197

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 27. okt. 2017 13:39