Jon Haakon Hustad

Hovedbibliotekar og kontaktpunkt for CRIStin

Jon Haakon Hustad har ansvaret for bibliotekdriften ved Institutt for samfunnsforskning. Han har bibliotekarutdanning fra Høgskolen i Oslo og Akershus (1996), og har også fagbrev fra grafisk industri. Han har vært bibliotekar på huset siden 1996, og har jobbet med forskerne ved både ISF og NOVA.

Hustad har etter innføringen av CRIStin vært ansvarlig for ISFs årlige rapportering til Norsk vitenskapsindeks (NVI), og jobber med tilgjengeliggjøring av instituttets forskning på våre eksterne nettsider. Han er opptatt av forskningsformidling og publisering, og deltar for tiden i arbeidet med ny webløsning på ISF. I tillegg har han det daglige ansvaret for resepsjon og sentralbord. 

Publisert 12. mai 2017 14:21 - Sist endret 4. juli 2017 10:30