English version of this page

Ledige stillinger

Er du interessert i å jobbe hos oss? I denne oversikten oppdaterer vi om ledige stillinger ved Institutt for samfunnsforskning.

bilde av forskere på talerstol, i forhagen og på seminar, som illustrerer instituttets virke som forskningsinstitusjon

KUNNSKAPSBASERT DEBATT: Ved ISF er vi stolte av at vår forskning utgjør en forskjell, og vektlegges i politikkutforming og samfunnsdebatt. Foto: ISF.

  • Forsker – Institutt for samfunnsforskning 
    Valgforskningsprogrammet ved ISF har forsket på norske valg, velgeratferd, holdningsendringer og politisk endring helt siden stortingsvalget i 1957. I dag er dette forskningsprogrammet mer omfattende enn på lenge, og forskningen er et viktig kunnskapsgrunnlag i flere deler av det norske samfunnet. Programmet ledes av ISF, men har utstrakt samarbeid med forskere nasjonalt og internasjonalt. Vi skal nå ansette en forsker med kompetanse innen valg, politisk atferd og surveymetodikk, som ...
 
Publisert 22. juni 2017 09:52 - Sist endret 9. mars 2018 12:04