English
Aktuelt > Agenda > Søkelys på arbeidslivet inviterer til seminar  

Søkelys på arbeidslivet inviterer til seminar

  
 Påmeldingsfrist: 02.05.2017
 Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31
  
 

I anledning årets første utgave av tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet inviterer vi til seminar! Fire forfattere presenterer tre av artiklene som publiseres i årets første nummer.

wordle3

Følg med på streamingen her!

Tid: Torsdag 4. mai kl. 14.00.
Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, seminarrom 2. etg.

Program

14:00     Velkommen
              v/Kjersti Misje Østbakken, SPA-redaktør og forsker ved ISF

14:10     Alle skal med? En analyse av AFP-ordningen
              v/Jon Hippe, forsker på Fafo.

14:35     Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid?
              v/Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen, forskere på Fafo.

15:00     Pause

15:10     Kjønnsforskjeller i ledelse – kohort eller livsløp?
              v/Pål Schøne, forskningsleder på ISF

15:35     Spørsmål og svar

16:00     Slutt

Vi gleder oss til et lærerikt møte mellom forskere og lesere av Søkelys på arbeidslivet. Seminaret er åpent for alle.

Påmelding

For å få oversikt over hvor mange som kommer ber vi dere melde dere på her innen 2. mai.

Innhold i Søkelys på arbeidslivet 1-2 2017

Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen
Jon M. Hippe, Pål Lillevold og Hans Gunnar Vøien

Fagbrev i voksen alder
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen, Oddbjørn Raaum

Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid?
Jørgen Svalund, Roy A. Nielsen

Innvandrerarbeidskraftens innvirkning på produktivitet, lønnsnivå og lønnsomhet
Endre Kildal Iversen, Peter Aalen, Erik W. Jakobsen

Fullføring på bygg- og anleggsteknikk. En sammenlikning av unge gutter med og uten hjelp fra barnevernet
Marianne Dæhlen

Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp?
Ines Hardoy, Pål Schøne, Kjersti Misje Østbakken

Søkelys på Norden

Er sektorvalget også kønsopdelt blandt kvinder og mænd med samme uddannelse?
Mona Larsen, Helle Holt, Malene Rode Larsen

Svensk föräldraförsäkrings utveckling och konsekvenser
Ann-Zofie Duvander

Les mer: