Mari Teigen

Image of Mari Teigen
Norwegian version of this page
Position Research professor, Director CORE – Centre for Research on Gender Equality
Degree Dr. polit.
Contact +47 482 07 137 mari.teigen@samfunnsforskning.no

Research professor and Centre Director at Institute for social research

Mari Teigen is head of CORE – Centre for Research on Gender Equality and NORDICORE – Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation. Her current research specializes on analysis of gender equality policy; social elites, gender quotas in corporate boards, gender segregation in the labour market and in research and innovation. She was member of the Norwegian Government’s Equality Commission submitting two official reports: NOU 2011:18 Structure for equality, and NOU 2012: 15 Policy for equality.

Teigen is member of the National Publication Committee; board member Centre for Gender Research, University of Oslo; member of the programme board of the BALANSE initiative (Gender Balance in Senior Positions and Research Management), the Research Council of Norway. She is co-editor of Comparative Social Research, member of the editorial board of Sosiologisk Tidsskrift (Journal of Sociology) and the editorial board of NORMA International Journal for Masculinity Studies.

Social media

Tags: Working life, Gender Equality

Publications

 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialisation, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.  s 121 - 143
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2017). The Nordic Gender Equality Model, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Chapter 5.  s 125 - 147 Full text in Research Archive. Show summary
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Likestilling i framtidas arbeidsliv?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 15.  s 299 - 309 Show summary
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 1.  s 13 - 36
 • Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West & Teigen, Mari (2015). En kvinnevennlig pensjonsreform? Likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformdebatten. Tidsskrift for velferdsforskning.  18(3), s 164- 178 Full text in Research Archive. Show summary
 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2015). Hvorfor så få kvinner på toppen i norsk næringsliv? En analyse av hva topplederne selv sier. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 111- 136 Show summary
 • Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari & Nadim, Marjan (2015). Kvinner og menn i toppledelsen: Ringvirkninger av lovkrav om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer?, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 3.  s 48 - 62 Show summary
 • Kitterød, Hege; Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2015). Flere kvinner på toppen? Holdninger til likestilling blant toppledere, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 4.  s 63 - 96 Show summary
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2015). Kontinuitet og endring - kjønnsdeling på arbeidsmarkedet, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  25.  s 323 - 338 Show summary
 • Teigen, Mari (2015). Gender quotas for corporate boards in Norway. EUI Working Papers, Robert schuman Centre for Advanced Studies.  (2015/22) Show summary
 • Teigen, Mari (2015). Kjønnsbalanse i styre og ledelse av norsk næringsliv, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 1.  s 14 - 26
 • Teigen, Mari (2015). Likestillingsambisjoner og kvoteringspolitikk, I: Gry Agnete Alsos; Hilde Bjørkhaug; Agnes Bolsø & Elisabet Ljunggren (red.),  Kjønn og næringsliv i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48230-5.  12.  s 227 - 243 Show summary
 • Teigen, Mari (2015). The Making of Gender Quotas for Corporate Boards in Norway, In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  6.  s 96 - 117 Show summary
 • Teigen, Mari & Borchorst, Anette (2015). Gleichstellungspolitik in Nordeuropa: Quotenregelungen fur Eltern und Fuhrungskrafte. WSI-Mitteilungen.  68(1), s 35- 42 Show summary
 • Teigen, Mari & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Kunnskap om kjønnsbalanse, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 2.  s 27 - 47 Show summary
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2014). Social Investment in Gender Equality? Changing Perspectives on Work and Welfare in Norway. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  22(4), s 267- 282 . doi: 10.1080/08038740.2014.964647 Show summary
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 1.  s 11 - 28
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2014). Vaner og vendepunkter, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 12.  s 221 - 232
 • Teigen, Mari (2014). Kjønnsdeling på langs, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 3.  s 48 - 64
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2013). Sosial investering i kjønnslikestilling? Flerdimensjonale perspektiver på norsk aktiveringspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning.  37(3-4), s 294- 308
 • Teigen, Mari (2013). Hvorfor likestilling – hvordan likestilling: Offentlig debatt om kvinnelig kjønnslemlestelse, I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  Kapittel 7.  s 181 - 204 Show summary
 • Borchorst, Anette; Freidenvall, Lenita; Kantola, Johanna; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2012). Institutionalizing Intersectionality in the Nordic Countries? Anti-Discrimination and Equality in Denmark, Finland, Norway and Sweden, In Andrea Krizan; Hege Skjeie & Judith Squires (ed.),  Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29295-6.  3.  s 59 - 88 Show summary
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (2012). Introduction: Gender and Varieties of Economic Power – The Significance of Family and State, In Fredrik Engelstad & Mari Teigen (ed.),  Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  Introduksjon.
 • Teigen, Mari (2012). Gender Quotas for Corporate Boards in Norway : Innovative Gender Equality Policy, In Charlotte Fagan; Maria González Menèndez & Silvia Gómez Ansón (ed.),  Women on Corporate Boards and in Top Management: European Trends and Policy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230293441.  Kapittel.  s 70 - 90
 • Teigen, Mari (2012). Gender Quotas on Corporate Boards: On the Diffusion of a Distinct National Policy Reform, In Fredrik Engelstad & Mari Teigen (ed.),  Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  Kapittel 4.  s 115 - 146
 • Teigen, Mari (2011). Gender Quotas on Corporate Boards, In Kirsti Niskanen (ed.),  Gender and Power in the Nordic Countries – with focus on politics and business.  NIKK – Nordic Gender Institute.  ISBN 978-82-7864-028-9.  Kapittel.  s 87 - 109
 • Teigen, Mari (2011). Kvoteringstradisjon og styringsekspansjon. Tidsskrift for kjønnsforskning.  (2), s 84-90, 92-101, 165
 • Storvik, Aagoth Elise & Teigen, Mari (2010). The Norwegian Quota Law : The prior debate and the current situation. Raffia.  22(4), s 19- 22
 • Teigen, Mari (2010). Kjønnskvotering i næringslivets styrer, I: Kirsti Niskanen & Anita Nyberg (red.),  Kön och makt i Norden, Del 2, Sammanfattande diskussion och analys.  Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-2037-5.  Kapittel.  s 93 - 111
 • Teigen, Mari (2010). Likestilling i arbeidslivet, I: Trond Bergh (red.),  Avtalt spill. Hovedavtalen LO-NHO 75 år.  LO Media.  ISBN 978-82-92611-16-6.  Kapitel.  s 159 - 179 Show summary
 • Teigen, Mari & Borchost, Anette (2010). Political Intersectionality : - Tackling Inequalities in Public Policies in Scandinavia. Kvinder, Køn og Forskning.  19(2-3), s 19- 28
 • Berg, Lisbet & Teigen, Mari (2009). Gendered consumer competences in households with one vs. two adults. International Journal of Consumer Studies.  33(1), s 31- 41 . doi: 10.1111/j.1470-6431.2008.00720.x
 • Teigen, Mari (2009). Kjønnslikestilling - familie og likestillingspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning.  33(4), s 330- 342 Show summary
 • Teigen, Mari & Langvasbråten, Trude (2009). The "crisis" of gender equality the Norwegian newspaper debate on female genital cutting. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  17(4), s 256- 272
 • Teigen, Mari & Wängnerud, Lena (2009). Tracing Gender Equality Cultures: Elite Perceptions of Gender Equality in Norway and Sweden. Politics & Gender.  5, s 29- 44 Show summary
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Behov for balanse. Tidsskrift for kjønnsforskning.  (4), s 86- 93
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Likestilling og minoritetspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning.  (2), s 21- 38 Full text in Research Archive.
 • Solheim, Jorun & Teigen, Mari (2006). Det kjønnssegregerte arbeidslivet- Likestillingens snublestein?. Tidsskrift for kjønnsforskning. Show summary
 • Teigen, Mari (2006). Die norwegische Gender-Politik: Quoten und aktive Förderung -. WSI-Mitteilungen. Show summary
 • Teigen, Mari (2006). Holdning til likestilling - nye polariseringstendenser. Sosiologisk Tidsskrift.  (14) Show summary
 • Teigen, Mari (2006). Kjønn og politikk, I: Jørgen Ludvig Lorentzen & Wencke Mühleisen (red.),  Kjønnsforskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215007694.  Kapitel. Show summary
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2005). Nødvendig - Nyttig - Rettferdig? Likestillingsargumenter i offentlig debatt. Kvinder, Køn og Forskning.  (4), s 30- 41
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2005). Political Constructions of Gender Equality: "Travelling towards .. a Gender Balanced Society?. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  (3) . doi: 10.1080/08038740600590004
 • Teigen, Mari (2004). Kjønnsfrihet. Nytt Norsk Tidsskrift.  21 Show summary
 • Teigen, Mari (2002). Kvotering til styreverv - mellom offentlig regulering og privat handlefrihet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  43
 • Teigen, Mari (2002). The suitable few: managerial recruitment practices in the Norwegian state bureaucracy. Scandinavian Journal of Management.
 • Teigen, Mari (2000). Likestilling som legitimeringsstrategi Rekrutteringsnormer og likestillingspolitikk ved NTNU. Sosiologisk Tidsskrift.  8
 • Teigen, Mari (2000). The affirmative action controversy. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  8(2), s 63- 77 Show summary
 • Teigen, Mari (1999). Documenting Discrimination A Study of Recruitment Cases Brought to the Norwegian Gender Equality Ombud. Gender, Work and Organization. Show summary
 • Kyvik, Svein & Teigen, Mari (1996). Child care, research collaboration, and gender differences in scientific productivity. Science, Technology and Human Values.
 • Teigen, Mari & Jensen, Ragnhild Steen (1996). Kjønnskvotering i arbeidslivet: Mot sin hensikt eller nyttig virkemiddel?. Søkelys på arbeidslivet.  13, s 7- 12
 • Teigen, Mari (1995). På vei mot likestilling?, I: Suzanne Stiver Lie & May Birgit Rørslett (red.),  Alma Maters Døtre: Et århundre med kvinner i akademisk utdanning.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-1730-8.  Kapitel.
 • Lie, Suzanne Stiver & Teigen, Mari (1994). Higher Education in Norway: A Nirvana of Equality for Women?, In Suzanne Stiver Lie & Lynda Malik (ed.),  World Yearbook of Education 1994. The Gender Gap in Higher Education.  Routledge.  ISBN 0749410795.  11.  s 117 - 128
 • Teigen, Mari (1993). Kvinner og ledelse -nok en gang?. Nytt om Kvinneforskning.  1, s 119- 122
 • Teigen, Mari; von der Lippe, Annie & Tvede, Olaf (1992). En Myte om menn? Dr. Psychol kandidater ser på seg selv, sine medkandidater og sine seniormodeller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  29(9)
 • Teigen, Mari (1990). Myter om makt og menn -gar makten ut nar kvinnene kommer inn?. Sosiologi i dag.  4, s 33- 54

View all works in Cristin

 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (red.) (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  341 s.
 • Teigen, Mari (red.) (2015). Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  216 s. Show summary
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (red.) (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  240 s.
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (ed.) (2012). Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-672-0.  265 s.
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2003). Menn imellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31169-2.  247 s.
 • Teigen, Mari (2003). Kvotering og kontrovers. Unipax.  ISBN 82-530-2548-3.  180 s. Show summary
 • Gulbrandsen, Trygve Jens; Engelstad, Fredrik; Klausen, Trond Beldo; Skjeie, Hege; Teigen, Mari & Østerud, Øyvind (2002). Norske makteliter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30768-7.  312 s.
 • Rasch, Bjørn Erik; Teigen, Mari & Skeie, Hege (1991). Kvinnenes inntog i topp-politikken et symbol pa politikkens marginaliseringSymbolpolitikk og parlamentarisk styring. Universitetsforlaget.  ISBN 9788200216810.

View all works in Cristin

 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2017:11. Show summary
 • Teigen, Mari (ed.) (2015). Gender balance on company boards: a summary from a research project about the impact of the Norwegian gender quota legislation. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2015:002. Full text in Research Archive. Show summary
 • Teigen, Mari (red.) (2015). Kjønnsbalanse i bedriftsstyrer: Sammendrag av kunnskap om virkninger av lovkrav om kjønnsbalanse. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2015:002. Full text in Research Archive. Show summary
 • Storvik, Aagoth Elise & Teigen, Mari (2010). Das Norwegische Experiement - eine Frauenquote für Ausichtsräte.
 • Langvasbråten, Trude; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2008). Likestilling, mangfoldspolitikk og religiøs pluralisme : En lenkesamling til regjerings- og stortingsdokumenter 1997-2007. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2008:003. Full text in Research Archive. Show summary
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Likestilling og minoritetspolitikk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2007:006. Full text in Research Archive. Show summary
 • Teigen, Mari (2006). Det kjønnsdelte arbeidslivet En kunnskaps oversikt. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:002. Full text in Research Archive. Show summary
 • Teigen, Mari & Wiers-Jenssen, Jannecke (1996). Ansettelsesprosesser i tre statlige virksomheter Betydningen av kvalifikasjoner, kjønn og intern praksis. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 1996:016. Show summary

View all works in Cristin

 • Eggebø, Helga & Teigen, Mari (2017). I politikken har klima samme vikeplikt som likestilling. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Eggebø, Helga & Teigen, Mari (2017). Vikeplikten. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Teigen, Mari (2017). Er dette det norske samfunn? [Bokanmeldelse]. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(02), s 232- 235 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-07
 • Christensen, Marit Eline & Teigen, Mari (2015). Forventninger på målstreken. Dagbladet.no.
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2015). Women on board - men in the executive committee?.
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2015). Failed State Feminism.
 • Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West & Teigen, Mari (2013). Et kvinnevennlig pensjonssystem? Om likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformen.
 • Teigen, Mari (2013). Kjønnsbalanse i norske bedriftsstyrer. Statens Eierberetning.  s 32- 35 Show summary
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Christensen, Marit Eline (2013). "Glassheis i løse luften". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2012). Duties to Promote Equality, In Lenita Freidenvall & Michele Micheletti (ed.),  Comparisons, Quotas and Critical Change.  Stockholms universitets förlag.  ISBN 978-91-637-0755-1.  Part 1: Comparisons and Policies.  s 51 - 61 Full text in Research Archive.
 • Teigen, Mari (2012). Gender Quota on Corporate Boards. Discussion report prepared for the Exchange of good practices on gender equality conference in Norway.
 • Teigen, Mari (2009). Bokanmeldelse: Doing Gender in Flexible Organizations, av Elin Kvande -. Sosiologisk Tidsskrift.  17(2), s 178- 182 Show summary

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Jan. 18, 2018 10:24 AM