Kristine von Simson

Projects

No ongoing projects

Tags: Working life

Publications

 • Barth, Erling; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter fra ungdomsskolen og ferdigheter i PIAAC-undersøkelsen. Søkelys på arbeidslivet.  33(4), s 349- 359 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-04
 • von Simson, Kristine (2016). Effekten av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråarbeid på overgang til jobb og utdanning for arbeidsledig ungdom uten fullført videregående skole. Søkelys på arbeidslivet.  33(3), s 247- 268 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-03-04 Full text in Research Archive. Show summary
 • von Simson, Kristine (2016). Frafall i yrkesfag blant jenter og gutter : arbeidsmarkedets betydning, I: Kaja Reegård & Jon Rogstad (red.),  De frafalne: Om frafall i videregående opplæring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48109-1.  Kapittel 3.  s 62 - 88
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena & von Simson, Kristine (2015). Ungdomsarbeidsløshet i Norden. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 78- 90 Show summary
 • von Simson, Kristine (2015). Explaining upper secondary school dropout: new evidence on the role of local labor markets. Empirical Economics.  48(4), s 1419- 1444 . doi: 10.1007/s00181-014-0829-3
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling & von Simson, Kristine (2014). Early School leaving and Labour market prospects, In Tarmo Valkonen & Vesa Vihriälä (ed.),  The Nordic model - challenged but capable of reform.  Nordic Council of Ministers.  ISBN 978-92-893-2778-7.  Kapittel 6.  s 235 - 259
 • von Simson, Kristine (2014). Frafall i videregående skole og lokale arbeidsmarkedsforhold. Søkelys på arbeidslivet.  31(1-2), s 42- 59 Full text in Research Archive. Show summary
 • Barth, Erling & von Simson, Kristine (2013). Ulike veier gjennom videregående: Hva skjer de neste ti årene?. Søkelys på arbeidslivet.  30(4), s 313- 333
 • von Simson, Kristine (2012). Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv?. Søkelys på arbeidslivet.  29(1/2), s 76- 96 Full text in Research Archive.
 • Eide, Erling; von Simson, Kristine & Strøm, Steinar (2011). Rank-Dependent Utility, Tax Evasion, and Labor Supply. Finanzarchiv.  67(3), s 261- 281 . doi: 10.1628/001522111X600597

View all works in Cristin

 • Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Bjarne (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:11. Full text in Research Archive. Show summary
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine & Zhang, Tao (2016). En komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:13. Full text in Research Archive. Show summary
 • Kolsrud, Dag; Røed, Marianne; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:04. Full text in Research Archive. Show summary
 • Barth, Erling; Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Lindahl, Lena; von Simson, Kristine & Vanhala, Pekka (2015). Youth Unemployment and Inactivity. A comparison of School to work transitions and Labour market outcomes in four Nordic countries. TemaNord. 548.
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2010). Husholdningers tilpasning før og etter pensjonsalder. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2010:006. Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Schøne, Pål (2016). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.
 • Schøne, Pål; Strøm, Marte & von Simson, Kristine (2015). Girls helping Girls. The impact of female peers for grades and educational choices.
 • Strøm, Marte; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2015). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.
 • Strøm, Marte; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2015). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices..
 • von Simson, Kristine (2014). Veier til jobb for ungdom som har falt fra videregående utdanning.
 • Barth, Erling & von Simson, Kristine (2012). Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer. Økonomiske analyser.  (5), s 38- 45 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

Published May 31, 2017 11:01 AM - Last modified July 3, 2017 3:21 PM