Norwegian version of this page

Vacancies

Available positions at the Institute for Social Research will be announced here.

  • Forsker – Institutt for samfunnsforskning 
    Valgforskningsprogrammet ved ISF har forsket på norske valg, velgeratferd, holdningsendringer og politisk endring helt siden stortingsvalget i 1957. I dag er dette forskningsprogrammet mer omfattende enn på lenge, og forskningen er et viktig kunnskapsgrunnlag i flere deler av det norske samfunnet. Programmet ledes av ISF, men har utstrakt samarbeid med forskere nasjonalt og internasjonalt. Vi skal nå ansette en forsker med kompetanse innen valg, politisk atferd og surveymetodikk, som ...
 
Published June 22, 2017 9:58 AM - Last modified June 22, 2017 9:58 AM