Home

Who are we?

The Institute for Social Research was established in 1950. Our aim is to provide knowledge and understanding in areas that are important for social development and contribute to an enlightened public debate.

New publications

  • Augmenting the Human Capital Earnings Equation With Measures of Where People Work (2018) Barth, Erling; Davis, James Creece & Freeman, Richard
  • Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre (2017) Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona
  • Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning (2017) Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza