Home

Who are we?

The Institute for Social Research was established in 1950. Our aim is to provide knowledge and understanding in areas that are important for social development and contribute to an enlightened public debate.

New publications

  • Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning (2018) Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling
  • Ideelle aktører i den skandinaviske velferdsmodellen (2018) Trætteberg, Håkon Solbu
  • Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen: Delrapport 1 (2018) Trætteberg, Håkon Solbu & Lidén, Hilde