CORE-statuser og indikatorer

CORE-statuser og indikatorer formidler forskning om likestilling i arbeidslivet som gjøres ved CORE.

Følg oss på twitter: #COREindikator #COREstatus

CORE-statuser:

CORE-indikatorer:

Publisert 31. mai 2017 18:08 - Sist endret 20. des. 2017 10:02