Sammenliknet kjønnsdelte yrkesfag på tvers av landegrenser

Internasjonal bredde bidro til en interessant diskusjon om kjønnsdeling i yrkesfaglig utdanning på sommerens internasjonale sosiologkonferanse i Japan.

Institutt for samfunnsforsknings Kjernemiljø for likestillingsforskning (CORE)var medarrangør for programbolkenA Comparative Look at Gender Segregation in Vocational Educationsom ble holdt på International Sociological Associations konferanse i juli.

Her la forskere fra Sveits, Tyskland, Norge, Canada og Japan fram sin forskning om kjønnsdeling i yrkesfaglig utdanning. Formålet var blant annet å kunne sammenlikne land med ulik arbeidsmarkedsstruktur og varierende grad av velferdsstatsutbygging.

- Den internasjonale bredden bidro til en fin og interessant diskusjon, hvor det kom mange gode spørsmål fra salen, forteller Institutt for samfunnsforsknings Marjan Nadim, som var ordstyrer.

Programbolken ble organisert av Universitetet i Oslos Gunn Elisabeth Birkelund og COREs Liza Reisel. Dette er en del av forarbeidet til ei Comparative Social Research-bok som etter planen skal utgis i 2015. Reisel er en av redaktørene for boka.

Les mer om Kjernemiljø for likestillingsforsknings forskning på kjønnsdeling i utdanning og arbeidsliv.

Av Marit Eline Lervik Christensen (m.e.christensen@samfunnsforskning.no)
Publisert 11. aug. 2014 13:53 - Sist endret 22. juni 2017 10:25