Hvorfor velger jenter og gutter forskjellige utdanninger?

I ny episode av podcasten Kjønnsavdelingen kan du høre forsker Liza Reisel fortelle om kjønnsdelte utdanningsvalg.

CORE og ISF-forsker Liza Reisel Foto: Eivind Kaasin, idebanken.org

I denne ukens episode av Kjønnsavdelingen er Liza Reisel, forsker ved CORE og ISF, invitert til studio sammen med Reidar Schei Jessen for å snakke om hvilken betydning kjønn og sosial bakgrunn har for gutter og jenters valg av utdanning.

Jenter vinner mer på å velge kjønnsutradisjonelt

For å forstå hvorfor jenter og gutter velger forskjellige utdanningsløp trekker Liza Reisel blant annet frem at det er sentralt å forstå arbeidslivets insentiver:

– Mannsdominerte yrker har hatt høyere lønn og status og har dermed fungert som et insentiv for kvinner til å velge den type statusyrker. En del kvinner, særlig fra middelklassehjem, har beveget seg fra kvinnedominerte yrker til mannsdominerte yrker. Samtidig er det lite bevegelse blant menn, mye fordi det ikke ligger tilsvarende insentiver fra arbeidsmarkedet til å velge kjønnsutradisjonelt for menn, forteller Liza Reisel.

Hør også:

Av Christina Stoltenberg
Publisert 14. sep. 2017 11:37 - Sist endret 26. nov. 2017 17:25