Hvorfor jobber menn mest frivillig?

Menn og kvinner jobber frivillig på ulike steder og med ulik innsats.

Mer enn halvparten av nordmenn sier at de gjør frivillig arbeid i løpet av et år. Et flertall av dem er menn. 

Men hva kommer det av? 

I videoen under kan du se forsker Audun Fladmoe ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) forklare hvor kjønnsforskjellene i frivillig innsats kommer fra, og vise hvordan kvinner og menn deltar i ulike typer frivillig arbeid.

Vil du vite mer? Meld deg på ISF og COREs likestillingsseminar 7. mars Likestillingsspørsmål på 1-2-3, hvor forskere diskuterer likestillingsperspektiver på netthat, familiepolitikk, lønnsforskjeller, stemmegivning og frivillig arbeid.

Publisert 26. feb. 2018 08:28 - Sist endret 1. mars 2018 08:39