Nyheter

Foto: Prio
Publisert 17. jan. 2018 10:19

Hernes er en betydelig pioner innenfor likestillingsforskning og har også vært en viktig bidragsyter for instituttets forskning på likestilling. CORE og ISF gratulerer Hernes med 80-årsdagen!

Publisert 5. jan. 2018 13:44

Iceland launches pioneering initiatives to close the gender wage gap. Is this regulation relevant for the Norwegian debate on equal pay as well?

Publisert 21. des. 2017 09:40

Tradisjonelle politiske skillelinjer blir utydelige når pensjon diskuteres i et likestillingsperspektiv, viser forskning fra ISF.

Publisert 20. des. 2017 09:44

Bare 27 prosent av topplederne i næringslivet er kvinner, men heller ikke akademia eller offentlig sektor innfrir målene om kjønnsbalanse i toppstillinger, viser ny studie av likestilling på ledernivå i fire ulike sektorer. 

Publisert 19. des. 2017 11:03

Nesten ingen bestrider at utslippene av klimagasser må reduseres, men i praksis må hensynet til klimaet vike for andre hensyn, slik som flytrafikk, privatbilisme og arbeidsplasser i oljebransjen. Her er der en parallell til likestillingspolitikken: Alle er enige om at likestilling er viktig, men i praksis har likestillingen vikeplikt for andre hensyn.

Publisert 14. des. 2017 09:21

Par med felles økonomi planlegger ikke nødvendigvis pensjonen sin sammen, viser ny rapport. Deltakerne i studien hadde ulike syn på hvor rettferdige de kjønns- og familierelaterte ordningene i det nye pensjonssystemet er.

NORDICORE illustration
Publisert 13. des. 2017 15:53

With 22 researchers from institutions across the Nordic countries, NORDICORE has started off its first year exploring its overall ambition: solving the gender equality paradox in academia.

Publisert 8. des. 2017 14:54

Komité for kjønnsbalanse og mangfold fortsetter arbeidet med et mer mangfoldig akademia – denne gangen med forsker Julia Orupabo på laget.

Publisert 29. nov. 2017 15:56

Yngre arbeidstakere velger i mindre grad kjønnstradisjonelle yrker – men kjønnsforskjellen øker når de blir elder.

NORDICORE illustration
Publisert 29. nov. 2017 10:28

Researchers and academic leaders from all the Nordic countries were gathered to discuss how to improve the gender balance earlier this month – a discussion NORDICORE, was happy to be a part of. 

Publisert 28. nov. 2017 09:59

Hva vet vi egentlig om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet? Her finner du oversikt over utvalgte publikasjoner fra CORE og ISF som gir deg svar.

Publisert 25. nov. 2017 12:02

Menn med innvandrerbakgrunn går inn i tradisjonelle kvinnedominerte yrker og gjør at det blir mer kjønnsbalanse i Norge.

Publisert 24. nov. 2017 07:45

85 % av arbeidstakere i Norge jobber i et kvinne- eller mannsdominert yrke. Men yngre generasjoner og innvandrere fra land utenfor EU reduserer kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet, viser ny forskningsrapport.

Publisert 9. nov. 2017 11:27

What is the Nordic gender equality paradox – and does it exist  in academia as well?

Publisert 25. okt. 2017 10:54

Store kjønnsforskjeller preger mange ungdommers valg av utdanning og karriere, også i fremtidens yrker. Særlig guttene velger sjelden kjønnsmessig utradisjonelt.

Publisert 12. okt. 2017 08:46

How much of Norway's wealth is due to women's increased participation in the workforce since the 1970's – and what if women worked as much as men?

Publisert 15. sep. 2017 13:35

Hvem velger kjønnstradisjonelle utdanningsløp – og hvem bryter mønsteret? I ny artikkel undersøker Sara Seehuus og Liza Reisel hvilken betydning sosial bakgrunn har for kjønnsdelte utdanningsvalg.

Publisert 15. sep. 2017 11:25

Ny halvårsrapport gir deg oversikt over COREs viktigste forskningsresultater og aktiviteter våren 2017.

Publisert 14. sep. 2017 11:37

I ny episode av podcasten Kjønnsavdelingen kan du høre forsker Liza Reisel fortelle om kjønnsdelte utdanningsvalg.

Publisert 12. sep. 2017 11:56

Studie av karriereutvikling viser at det å få barn har betydning for hvem som får lederjobbene, skriver Kilden kjønnsforskning.no om ny CORE-forskning.

Publisert 18. aug. 2017 13:45

Trekk ved velferdsstaten kan bidra til å forsterke mannsdominansen i toppen av privat sektor, men årsaker og løsningene ligger først og fremst hos næringslivet, sier likestillingsforsker Mari Teigen.

Publisert 14. aug. 2017 12:51

Vil det kjønnsdelte arbeidsmarkedet endre seg? Hvilke utfordringer er sentrale i familie og likestillingspolitikk fremover? Og hvorfor er andelen kvinnelige toppledere lavere i Norge enn i flere andre land?

Publisert 16. juni 2017 15:24

Flere kvinner finner ikke veien til toppen til tross for at nye generasjoner av ledere kommer til, viser ny forskning.

Publisert 31. mai 2017 16:09

Hvilken rolle spiller familiepolitikk, arbeidslivets organisering og familielivets krav og forventninger for hvordan foreldre kombinerer arbeid og familie? 

Publisert 24. apr. 2017 13:23

Skal du på seminaret vårt om likedeling av foreldrepermisjon 26. april, kan du lese deg opp på relevant CORE-forskning her.