Arendalsuka: Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?

Kilden kjønnsforskning.no og CORE/ISF inviterer til debatt under Arendalsuka: Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?

Teknologiutviklingen vil få stor betydning for framtidas arbeidsliv. Hvordan vil dette påvirke behovet for arbeidskraft i ulike deler av arbeidslivet – og hva vil dette bety for likestillingen? Vil typiske kvinnedominerte og mannsdominerte yrker forsvinne?

Ny teknologi har alltid ført til historisk og sosial endring. Mange mener vår tids digitalisering av arbeidslivet vil revolusjonere hvordan vi lever, arbeider og forholder oss til hverandre. Vil det kjønnsdelte arbeidsmarkedet forsvinne eller bare endre karakter? I et arbeidsliv med et stadig større behov for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren, vil velferdsteknologi bidra til å lokke flere menn til sykepleien? Vil maskiner erstatte mannsdominerte yrker i industrien? Vil roboter erstatte lærerne?

For informasjon om program, besøk vår oppdaterte arrangementsside hos Kilden kjønnsforskning.no.

Se også arrangementets Facebookside.

Publisert 13. juni 2017 13:07 - Sist endret 16. juni 2017 15:45