Ytringsfrihet.no er lansert i ny drakt

Den nyoppussede nettsiden samler forskningsfunn om ytringsfrihetens stilling i Norge. Du kan også utforske befolkningens holdninger til ytringsfrihet gjennom et interaktivt barometer.

Illustrasjonene øverst: Jon Arne Berg

Det er stiftelsen Fritt Ord som står bak den relanserte nettsiden Ytringsfrihet.no, hvor du nå enkelt kan finne frem til resultatene fra forskningsprosjektet Status for ytringsfriheten i Norge (SYN). Prosjektet, som er ledet av Institutt for samfunnsforskning, har kartlagt ytringsfrihetens stilling på ulike samfunnsområder.

I tillegg til rapporter, artikler, kronikker og arrangementer fra SYN-prosjektet, finner man også andre ytringsfrihetsundersøkelser støttet av Fritt Ord på nettsidene.

Én av dem er Ytringsfrihetsbarometeret, som ble gjennomført i 2013 av TNS Gallup på oppdrag fra Fritt Ord og UNESCOs norske ekspertgruppe for ytringsfrihet. I det interaktive barometeret på nettsiden kan man utforske holdninger til ytringsfrihet i ulike deler av befolkningen.

Skjermdump av ytringsfrihetsbarometeret
Barometeret gjør det mulig å utforske variasjoner mellom kjønn, aldersgrupper og personer med ulikt utdanningsnivå når det gjelder holdninger til ytringsfrihetsrelaterte problemstillinger.

Mer om Status for ytringsfriheten i Norge

Status for ytringsfriheten i Norge er et forskningsprosjekt om ytringsfrihetens vilkår, initiert og finansiert av Fritt Ord og ledet av Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Forsideillustrasjon: Oda Sofie Granholt

Et av hovedfunnene i første prosjektperiode (2013–2014) var at befolkningen trekker normative grenser for utøvelse av ytringsfriheten, og at mange mener at man må balansere ytringsfrihet mot andre hensyn, som å unngå å såre eller støte andre eller fremstå som rasistisk.

I andre prosjektperiode (2015–2017) har forskerne gått dypere inn i de prosessene der grensene trekkes for hva som kan ytres og ikke ytres i norsk offentlighet. Sluttresultatet for denne prosjektperioden er boken Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere (Cappelen Damm Akademisk, 2017).

Boken, som er redigert av ISF-forskerne Arnfinn H. Midtbøen, Kari Steen-Johnsen og Kjersti Thorbjørnsrud, er åpent tilgjengelig og kan leses her.

Se også:

 

Av Karin Oline Kraglund
Publisert 29. juni 2017 13:42 - Sist endret 29. juni 2017 20:43