Søkelys på arbeidslivet inviterer til seminar

Er utdanning et godt arbeidsmarkedstiltak for unge med nedsatt arbeidsevne? Hvordan påvirkes sysselsetting og lønnsfordeling av flere vilkår for sosialhjelp? Hvem jobber i bemanningsbransjen, og hvilke motiver og posisjoner har de?

illustrasjon med mennesker bemanningsbransjen ungdom med nedsatt arbeidsevne

Illustrasjon: Colourbox.com og ISF.

Meld meg på

I anledning årets første utgave av tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet inviterer vi til seminar.  

Tre av artiklene presenteres av forfatterne, og det blir god tid til spørsmål og kommentarer.  

Program

14:00–14-10: Velkommen, Ragni Hege Kitterød, redaktør for Søkelys på arbeidslivet og forsker ved Institutt for samfunnsforskning

14:10–14.35: Hvordan påvirker økt bruk av vilkår for sosialhjelp sysselsetting og lønnsfordeling? Øystein Hernes, forsker ved Frischsenteret

14:35–15.00: Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne, Astrid Marie Jorde Sandsør, forsker ved NIFU

15:00–15.25: Arbeid gjennom bemanningsbyrå – en mangfoldig typologi av arbeidstakere, Dag Ellingsen og Anders Underthun, forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet - storbyuniversitetet

15:25–15.50: Spørsmål og svar

Om seminaret

Vi gleder oss til et lærerikt møte mellom forskere og lesere av Søkelys på arbeidslivet. Seminaret er åpent for alle.

Påmelding

For å få oversikt over hvor mange som kommer ber vi dere melde dere på her innen 3. mai. Du kan også melde deg på i skjemaet under.

Om Søkelys på arbeidslivet

Tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies) formidler forskning om arbeidslivet i Norge og Norden. Viktige tema er sysselsetting, lønn, arbeidsforhold, utdanning og forholdet arbeidsliv – familie. Se mer informasjon om Søkelys på arbeidslivet, og hvordan du kan sende inn manus her.

Meld deg på seminaret 8. mai her:

Emneord: Arbeid, Velferd
Publisert 16. apr. 2018 10:31 - Sist endret 17. apr. 2018 11:24