Hvor går norsk frivillighet?

Arendalsuka, 14. august: Frivilligheten skaper milliardverdier for Norge, men det frivillige engasjementet er i endring. Hvor går veien videre?

kvinne som planter tre

NORSK FRIVILLIG SEKTOR: Hvordan var den frivillige innsatsen fra 1998–2017, og hvordan ser innvandreres deltakelse i frivilligheten ut? Det får du svar på under Arendalsuka. Foto: Colourbox.com.

Årlig utføres 240 millioner timer frivillig arbeid i Norge, og over halvparten av befolkningen sier de har gjort frivillig arbeid det siste året. I 2015 anslo Statistisk sentralbyrå verdien av den frivillige innsatsen til 74 milliarder kroner.

Samtidig er det frivillige engasjementet i endring. De frivillige sprer engasjementet sitt, og er mindre lojale mot enkeltorganisasjoner. Flere «korttidsfrivillige» engasjerer seg uten å delta aktivt i meningsdannelse og beslutningsprosesser i organisasjonene, mens et mindretall «kjernefrivillige» gjør om lag 70 prosent av all frivillig innsats i Norge.

Andelen innvandrere som gjør frivillig arbeid er litt lavere enn hos majoritetsbefolkningen, men i snitt jobber hver frivillige innvandrer flere timer enn den gjennomsnittlige frivillige. En høyere andel innvandrere gjør også frivillig innsats for religions- og livssynsorganisasjoner og organisasjoner som arbeider med spørsmål knyttet til menneskerettigheter, humanitært arbeid og miljø.

Lansering og debatt:

To nye rapporter med ferske tall om norsk frivillighet legges fram av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor under Arendalsuka: Én om frivillig innsats i Norge fra 1998-2017, og én om innvandreres deltakelse i norsk frivillighet.

På dette lanseringsarrangementet presenterer vi hovedfunnene fra rapportene og inviterer sentrale deltakere fra det frivillige Norge til debatt om hvor veien går videre for norsk frivillighet:

  • Hvilke muligheter og utfordringer ser de for frivilligheten?
  • Hvilke politiske tiltak kan stimulere enda flere innvandrere og andre til å delta i frivillig arbeid?

Du får høre:

  • Bernard Enjolras, Senterleder, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
  • Audun Fladmoe, Forsker, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
  • Ivar Eimhjellen, Forsker, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
  • Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge
  • Guri Idsø Viken, Politisk seniorrådgiver, Frivillighet Norge

Program

Oppdatert program finner du her (arendalsuka.no).

Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 6. juli 2018 10:49 - Sist endret 12. juli 2018 10:42