ISF på Arendalsuka 2017

ARENDAL: I august møtes aktører fra politikk, samfunns- og næringsliv til debatt. Forskere fra Institutt for samfunnsforskning deltar på flere arrangementer. Foto: Karl Ragnar Gjertsen, redigert.

Mandag 14. august 

Kl. 14.00 – 16.00 arrangerer CORE/Institutt for samfunnsforskning (ISF), i samarbeid med Kilden, arrangementet Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres? Besøk også arrangementets facebookside. Her deltar Mari Teigen og Liza Reisel fra CORE/ISF.

Kl. 18.00 – 19.00 innleder Johannes Bergh fra ISF debatt om Jakten på kristenvelgerne, i regi av Vårt Land.

Tirsdag 15. august

Kl. 10.00 – 11.00 deltar Jan-Paul Brekke og Kjersti Thorbjørnsrud fra ISF i diskusjonen på UDI sitt arrangementet: Asyl er bare en liten del av det – Innvandring til Norge de siste 10 årene.

Kl. 10.15 – 11.45 deltar ISF-forsker Johannes Bergh på Fellesorganisasjonens arrangement Hvem bestemmer? Demokrati og valgdeltakelse

Onsdag 16. august

Kl. 14.00 – 15.00 deltar Jan-Paul Brekke i samtalepanelet på UDI sitt arrangement: Men fortsatt risikerer mange livet - Migrasjonskrisen to år etter.

Kl. 15.00 – 17.00 deltar Jørn Ljunggren i debatt på Bufdir sitt arrangement: Oppvekstrapporten 2017: Barnefattigdom og sosial mobilitet.

Kl. 18.00 – 20.00 deltar Mari Teigen fra CORE/ISF i panelet på LO sitt arrangement: Den store likestillingsdebatten.

Torsdag 17. august

Kl. 08.00 – 10.00 deltar Axel West Pedersen fra ISF på arrangementet: Frokostdebatt om barnetrygden, i regi av Batteriet, Kirkens Bymisjon og Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge. 

Kl. 13.00 – 14.00 deltar Mari Teigen på DN sitt arrangement Finanslunsj: Hvorfor har Norge lavere andel kvinnelige ledere enn Polen, Latvia og Frankrike?

Kl. 18.00 – 20.00 deltar Kari Steen-Johnsen på Universitet i Agder sitt arrangement: Vesten i krise? Sosial ulikhet og populisme (program oppdateres).

Siden oppdateres.

Pressekontakter på Arendalsuka

Pressekontakt for Institutt for samfunnsforskning: Eirin Konstad Nilsen

Pressekontakt CORE – Senter for likestillingsforskning: Christina Stoltenberg

Publisert 30. juni 2017 11:27 - Sist endret 9. aug. 2017 14:25