Aktuelt

Nyheter

  • kjonnsdelte_utdanningsvalg_660pix Hvem velger kjønnstradisjonelle utdanningsløp? 15. sep. 2017 13:35

    Hvem velger kjønnstradisjonelle utdanningsløp – og hvem bryter mønsteret? I ny artikkel undersøker Sara Seehuus og Liza Reisel hvilken betydning sosial bakgrunn har for kjønnsdelte utdanningsvalg.

  • mooc-janpaulbrekke-smr Gratis nettbasert kurs med ledende eksperter som forelesere 15. sep. 2017 08:30

    ISF-forsker Jan-Paul Brekke deltar som foreleser i nytt, interaktivt nettkurs om juridiske og etiske dilemmaer innen massemigrasjon og menneskerettigheter. Dette høyaktuelle kurset er åpent for alle og starter mandag 18. september.

Arrangementer

28 sep.
09:00, Institutt or samfunnsforskning

Frokostseminar: Hvordan blir barns oppvekst og medborgerskap formet av migrasjon?