English
Vi forsker på > Forskningsgrupper > Arbeid og velferd  

Vi forsker på

’’
Målet for forskningen er økt innsikt i arbeidstakernes atferd, virksomhetenes tilpasning og arbeidsmarkedets virkemåte, og hvordan goder og ulemper fordeles gjennom yrkesarbeid.

Pål Schøne

Arbeid og velferd

+ Se alle forskere i faggruppen


+ Se flere forskningsprosjekter
+ Se flere publikasjoner