English
Publikasjoner > Rapporter > 2011 > 2011:006 Ungdommens politiske bruk av sosiale medier  

Ungdommens politiske bruk av sosiale medier


2011:006 Ungdommens politiske bruk av sosiale medier
Rapport (2011:006) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2011)
ISBN internett: 978-82-7763-375-6
Antall sider: 97

Denne rapporten undersøker hvorvidt sosiale medier er en kanal og arena for ungdommens politiske informasjon og engasjement. Basert på en webbasert spørreundersøkelse blant et utvalg på 5000 personer som bruker sosiale medier minimum 2 ganger i uken (såkalte sosiale medie-brukere), hvor ungdommer er oversamplet slik at ungdommen utgjør 1000 respondenter, analyserer rapporten ungdommenes politisk og samfunnsrettet bruk av sosiale medier med et spesifikt fokus på Facebook, Twitter og blogg.

Unge i alderen 16-26 år bruker i stor utstrekning sosiale medier og særlig Facebook. Facebook og andre sosiale medier er viktige arenaer for utøvelse av medborgerskap gjennom politiske mobilisering og deltagelse i politiske aksjoner og politiske debatter. Likevel er politisk deltagelse vis sosiale medier er reservert de få.  Omtrent halvparten av de unge sosiale medie-brukere er politisk inaktive på sosiale medier, mens cirka 10 prosent er veldig aktive. Nivået på politisk engasjement gjennom sosiale medier øker med politisk interesse.

Det politiske engasjementet online viser seg ikke å fortrenge det politiske engasjementet offline. Ungdommene som er engasjert online er også engasjert offline, og det er de samme ungdommene som har høy politisk aktivitet online, høy politiske interesse, og som er blant de resurssterke.

Sosiale medier og særlig Facebook viser seg å være en viktig kanal for ungdommenes politiske mobilisering, for koordinering av politiske aksjoner eller demonstrasjoner, samt for politisk deltagelse, dersom ungdommene allerede er politisk interessert og engasjert. 

Denne rapporten foreligger kun i digital utgave.


Prosjektkobling:

Sosiale medier, ungdom og medborger

Emneord

Ungdom
Internett
Sosiale medier
Politisk engasjement