English
Publikasjoner > Rapporter > 2005 > 2005:010 Idrettens datasett  

Idrettens datasett

Håkon Lorentzen

R 2005:10
Rapport (2005:010) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2005)
ISBN print: 82-7763-218-5
Antall sider: 67

Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over nasjonale databaser med informasjon om ulike sider av idrettsaktiviteter og friluftsliv. Dette inkluderer informasjon om medlemsskap og deltakelse i idrettslag, frivillig deltakelse, oppslutning om idrettsaktiviteter, dopingrelaterte spørsmål og infrastruktur – innendørs svømmehaller, fotballbaner og lignende. Presentasjonen av databasene inneholder lister over relevante spørsmål og tidsserier.En generell konklusjon er at statistisk informasjon om frivillig idrett og hvordan den er organisert, er ganske fragmentert. Populasjonsutvalg og spørsmålsformuleringer varierer fra en undersøkelse til neste, noe som gjør sammenligninger vanskelig. Tidsserier eksisterer kun på noen få områder.Dette bildet reflekterer at krav om kunnskaper om idrett varierer over tid, og kommer fra ulike kilder. I tiden framover kan koordinasjon av ulike brukeres etterspørsel etter empirisk kunnskap være en måte å konsolidere og forbedre idrettens databaser på.


Emneord

Medlemmer
Frivillige organisasjoner
Databaser
Idrett