English
Publikasjoner > Bok- og tidsskriftsartikler > 2016 > 2016:054 Lokalt etterspørselssjokk, mobilisering av arbeidskraft og trygdebruk  

Lokalt etterspørselssjokk, mobilisering av arbeidskraft og trygdebruk


Serie: Søkelys på arbeidslivet
(2016) 33 (1/2)
:66-84

Tidligere forskning har vist at negative etterspørselssjokk som for eksempel bedriftsnedleggelser har ført til at strømmen til uførhet har økt. Disse resultatene indikerer at uføretilbøyeligheten er påvirket av lokale variasjoner i etterspørselen. I denne artikkelen benytter vi et lokalt positivt etterspørselssjokk for å se om også et positivt sjokk kan påvirke uføretilbøyeligheten. Konkret benytter vi utbyggingen av Snøhvit-gassfeltet utenfor Hammerfest, som ledet til en økning i den lokale etterspørselen i Hammerfest. Resultatene viser at sysselsetting og lønninger økte i Hammerfest i løpet av anleggsperioden, og uføretilbøyeligheten falt noe på slutten av perioden. Disse endringene er imidlertid drevet av personer som flytter til Hammerfest som en respons på det positive sjokket.

DOI: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-04 (fulltekst)