English
Publikasjoner > Bøker > 2010 > 2010:003 Motløs ungdom?  

Motløs ungdom?

Nytt engasjement i et gammelt demokrati

2010:003 Motløs ungdom?
Oslo: (2010)
ISBN print: 978-82-8152-034-9
Antall sider: 194

Motløs ungdom? er en studie av ungdoms samfunnsengasjement og politiske deltagelse i Norge. Dagens unge fremstår langt fra som motløse og passive dersom man legger politisk aktivitetsnivå til grunn. Dette er en av hovedkonklusjonene i boka. Guro Ødegård peker videre på sentrale paradokser i myndighetenes forsøk på politisk integrasjon av ungdom.

Studien bygger på fire vitenskapelige artikler som samlet tar mål av seg til å beskrive hvordan ungdoms politiske ”kretsløp” tar form. Forfatteren presenterer ulike aktiviteter og arenaer ungdom bruker for å uttrykke sitt samfunnsengasjement. Videre diskuterer hun betydningen av ulike sosialiseringsfaktorer, samt organisatoriske og strukturelle forutsetninger for etablering, videreføring og opprettholdelse av et slikt engasjement.

Studien, gjennomført ved Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), bidrar til økt kunnskap rundt formingen av det nye samfunnsengasjementet. Slik sett er den også en ansats til økt forståelse av utfordringer demokratiet vårt vil møte i framtida.


Emneord

Ungdom
Politisk engasjement
Ungdomsråd