English
Publikasjoner > Bøker > 2009 > 2009:002 Når velferd blir politikk  

Når velferd blir politikk

Partier, organisasjoner og opinion
Ann-Helén Bay, Jo Saglie, Axel West Pedersen (red.)

2009:002 Når velferd blir politikk
Oslo: (2009)
Antall sider: 296

Velferdspolitikk blir utformet av partipolitikere. Politikerne må imidlertid slåss om velgerne, for å komme i posisjon til å gjennomføre sin politikk. Men hvordan utformes partienes standpunkter i velferdspolitikken? Og hvilken betydning har partipolitikken og kampen om velgernes gunst for innholdet i de velferdspolitiske reformene?

Tidligere forskning om velferdsstatens utvikling har lagt vekt på demografiske, sosiale og økonomiske endringer. I denne boka rettes imidlertid søkelyset mot samspillet mellom aktørene i velferdspolitikken: velgerne, partielitene, organisasjonene og mediene. Dette skjer gjennom en fordypning innenfor særlig to saksområder: alderspensjon og fattigdomsbekjempelse. Begge disse politikkområdene representerer store utfordringer for velferdsstaten, samtidig som disse områdene er svært forskjellige. Pensjoner angår alle og veier tungt på statsbudsjettet, mens fattigdomsbekjempelse bare berører et mindretall.

Boka inneholder både nærstudier av norsk politikk og bidrag som setter de norske erfaringene inn i et internasjonalt perspektiv. Den bringer sammen perspektiver fra to ulike forskningstradisjoner: velferdsstatsforskningen og valg- og partiforskningen. Boka retter seg særlig til politikere, forskere og studenter, men vil være av interesse for alle som er opptatt av drivkreftene bak våre velferdspolitiske reformer.

Relaterte publikasjoner

En nordisk opinion? Syn på fattige i Norge og i Finland
Fra konkurranse til kompromiss. En sammenlignende studie av to...
Politikk og velferd


Prosjektkobling:

The politics of welfare policy

Emneord

Fattigdom
Media
Politikk
Valgkamp
Velferd
Velferdspolitikk