English
Publikasjoner > Andre rapporter > 2013 > 2013:011 Notat: Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper  

Notat: Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper

Historisk utvikling og oppdaterte tall fra stortingsvalget 2013

Graden av politisk engasjement og deltakelse blant ungdom har vært et tema i offentlig debatt i Norge de senere år. Valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere har i en lengre periode vært lav sammenliknet med andre aldersgrupper (se f.eks. Bergh og Ødegård 2013). Deltakelsen blant de yngste velgerne har gjerne ligget omtrent 20 prosentpoeng under den totale deltakelsen i landet. Dette har ført til en bekymring fra ulike hold. Det er naturlig å se forsøket med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i 2011 som et resultat av en slik bekymring. Det samme året, i 2011, ble politisk engasjerte ungdommer utsatt for et terrorangrep og et massedrap på Utøya den 22. juli. I etterkant av terrorangrepene har det i særlig grad vært en interesse for ungdoms involvering i politikk, hvor det politiske engasjementet til ungdommene på Utøya gjerne fremstår som et ideal.

Denne interessen fikk et tydelig uttrykk i forbindelse med stortingsvalgkampen i 2013. Flere av de største mediene i Norge la vekt på å appellere til unge velgere for å få dem til å delta i valget. Aftenposten ledet en kampanje som inkluderte en rekke andre aviser hvor målet var å få opp deltakelsen blant de unge. Andre medier (blant annet NRK) og offentlige myndigheter la vekt på å få frem et budskap til ungdom, og kanskje særlig til førstegangsvelgere, om at de burde stemme.

Formålet med dette notatet er, først, å presentere etablert kunnskap når det gjelder forholdet mellom alder og valgdeltakelse. Har det alltid vært slik at de unge deltar minst? Hvilke aldersgrupper deltar mest, og hvem deltar minst? Hva kan forklare sammenhengen mellom alder og valgdeltakelse? For det andre ønsker vi å presentere resultater fra stortingsvalget 2013. Ser vi en økning i valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere i 2013? Er sammenhengen mellom alder og valgdeltakelse den samme i 2013 som tidligere, eller ser vi tendenser til endring over tid?

Notatet er en første analyse av resultater fra stortingsvalget 2013. Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning vil gjennomføre mer omfattende analyser av valgdeltakelse og andre forhold ved 2013-valget i tiden som kommer. De endelige resultatene blir publisert i en bok i 2015.

Last ned hele notatet her:  Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper