English
Prosjekter > Samarbeidsprosjekter > Migration to Norway - Flows and regulation > News > Høyere giftealder blant innvandrere  

Høyere giftealder blant innvandrere

10 nov 2014

Pakistanere i Norge gifter seg senere, viser forskning fra Institutt for Samfunnsforskning.

Denne artikkelen av Bård Andersen om forskningen til Axel West Pedersen og Anja Bredal under modul 3 av prosjektet
ble trykket på Forskning.no mandag 10. november 2014.

Hvor vanlig er ekteskap blant unge innvandrere? Og hvor vanlig er det at pakistanere og andre innvandrere henter ektefellen i familiens hjemland?

I Danmark har innvandringsdebatten vært sterkt preget av disse to spørsmålene.

Sentralt står 24-årsregelen som ble innført av regjeringen til statsminister Anders Fogh Rasmussen i 2002. Den krever at begge ektefeller må ha fylt 24 år for at en utenlandsk partner skal kunne hentes til Danmark.

I Norge foreslår Høyre, Frp, Venstre og KrF at det innføres en tilsvarende regel. Forslaget er sendt ut på høring.

Nå har norske og danske samfunnsforskere sammen sett nærmere på utviklingen i giftealder og henteektefeller. De fant at:

  • I Danmark er innvandrerne blitt eldre når de gifter seg. Men det samme har også skjedd i Norge – uten at vi har hatt noen regel som forbyr unge henteekteskap.
  • Både i Norge og Danmark er det stadig hovedregelen blant ikke-vestlige innvandrere, at ektefellen kommer fra eller har røtter i familiens opprinnelige hjemland.

Du kan lese resten av artikkelen her.